Hlavné menu

Počet návštev: 4123945

Týždeň boja proti rasizmu

12. – 16. marec
Prebiehal formou prednášok, filmov počas vyučovania hlavne na predmetoch občianska výchova, výtvarná výchova, dejepis, ale aj literatúra.
Po škole boli nástenky s plagátovou výzdobou, neskôr žiaci prezentovali vlastnú tvorbu na danú tému.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria