Hlavné menu

Počet návštev: 4123876

Dôstojná rozlúčka

Posledné dni života najvyššieho pastiera Cirkvi JÁNA PAVLA II. neboli pre nás len dňami odchodu a rozlúčky, ale aj chvíľami zamyslenia nad vážnymi otázkami života i chvíľami stretnutia pri spoločnej modlitbe.

Najmä po jeho smrti od 2.4.2005 do jeho pohrebu sme sa denne so žiakmi modlili sv. ruženec pred jeho obrazom v šk. kaplnke. V deň pred pohrebom o 15:00 h. pri spoločnej modlitbe sa zišlo aj spoločenstvo učiteľov.

Verím, že vďaku voči svätému otcovi budeme vyjadrovať modlitbou i obetami aj v budúcnosti a s ochotným srdcom plniť jeho prianie vyjadrené v testamente:

„ Po smrti prosím o sv. omše a modlitby.“

Odpočinutie večné daj mu Pane ...

                                   pripravila p. uč. Ing. Th Lic. Mária Palenčárová

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria