Hlavné menu

Počet návštev: 4109376

Výtvarná výchova

Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci učia vnímať krásno, pojmy a pocity. Línia, farba, zaujímavý námet, tech. prevedenie, osvojovanie si výtvarného jazyka, sústredenie pozornosti na aktivizáciu detskej psychiky, ekologické otázky a v neposlednej miere na priaznivé vytváranie medziľudských vzťahov, všetko odzrkadľuje vplyvy a citové zážitky.

Z výtvarnej výchovy na talentové skúšky sa pripravujú žiačky: Mária Hornáková, Lucia Janigová, Ivana Kolárová a Jana Mišenčíková

účasť v súťažiach: Celoslovenská súťaž „SLOVENSKO MOJE“ vyhlasovateľ – matičná galéria v Snine – doručených 30 prác. Ocenené: Grétka Mišková (4.A), Zuzana Homzová (7.B), Rasťo Kostrab (7.B), Lívia Horňáková (8.B)

Do súťaže Hrady a Zámky – Krásna Hôrka – zaslaných 20 prác.

Z medzinárodných súťaží zaujali:

31. roč. medzinár. detskej výstavy LIDICE 2003 – odosl. 20 prác

Diplom obdŕžali 2 práce, autorkami sú:

            Zuzana Matisovská, Grétka Mišková

Zapojili sme sa 15 prácami do Shaukárovej medzinár. súťaže 2003 New Delhi – odosl. 15 prác. Medzinár. súťaž TORUŇ 2003 odosl. 16 prác Medzinár. súťaž FGPE TOKIO 2003 – odosl. 20 prác.

                                               Antónia Vojtková

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria