Hlavné menu

Počet návštev: 4109208

Celodiecézne stretnutie pedagogických pracovníkov

Košice – Stretnutie začalo sv. omšou vo farskom kostole na terase kde sa nám prihovoril riaditeľ arcibiskupského školského úradu J. Macák, ktorý všetkým zaželal tvorivú, podnetnú a obohacujúcu tvorivú atmosféru....

Po omši sme sa presunuli do priestorov našej školy, kde nás po privítaní kolegov a malom občerstvení rozdelili do jednotlivých predmetových sekcií – SJ, sekcia 1.-2. roč., 3.-4. roč., sekcia Matematiky, prírodných vied, spol. predmetov, sekcia Tv, Vv, Hv, náboženstva. Účastníci získali nové odborné vedomosti a dohodli sa na spolupráci.

Tvorivého ducha daj nám, ó, Pane.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria