Hlavné menu

Počet návštev: 4109403

Medzinárodný deň katolíckych škôl

29. mája 2003
Program:         8:00 hod. – sv. omša v rím. kat. farskom kostole
10:00 hod. – kultúrny program spojený s oceňovaním úspešných reprezentantov školy
                        11:00 hod. – deň otvorených dverí 

 Pod vedením p. uč. Brajerčíkovej v programe vystúpili žiaci 1.A triedy

 Mária Janigová a ocenené flautové skladby

 Rozprávku si pripravili žiaci 5.B triedy

 p. uč. pripravila ocenených - Dominika Turáka

                                                                         - Janku Mišenčíkovú

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria