Hlavné menu

Počet návštev: 4134522

Zo zriaďovacej listiny CVČ

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dátum zriadenia: 25.február 2004
Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
Predmet činnosti: Centrum voľného času zabezpečuje rozvíjanie záujmov a organizovanie oddychovej činnosti žiakov základných a stredných škôl v ich voľnom čase, ich rodinných príslušníkov a priateľov v ich voľnom čase počas školského roka i v čase školských prázdnin.
Zamestnanci: vedúcimi záujmových útvarov sú pedagogickí zamestnanci školy i externí zamestnanci

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria