Hlavné menu

Počet návštev: 4134639

Poplatky v krúžkoch

 • 1/ Ak žiak navštevuje ŠKD do 16.30 hod a odovzdal vzdelávací poukaz (VP) má 2 krúžky zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
 • 2/ Ak žiak navštevuje ŠKD do 16.30 hod a neodovzdal vzdelávací poukaz (VP) má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
 • 3/ Ak žiak navštevuje ŠKD do 14.00 hod a odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
 • 4/ Ak žiak odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
 • 5/ Ak žiak neodovzdal VP platí 5 € za krúžok.
 • 6/ Ak CVČ navštevuje žiak inej školy a odovzdal VP, platí 7 €. Ak VP neodovzdal, platí za krúžok 12 €.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria