• Stane sa tradíciou ?
   • Stane sa tradíciou ?

   • 04.04.2014 11:48
   • 13. máj 1999 bol skutočne sviatkom v tom pravom slova zmysle. Okrem toho, že v tento deň bol prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, vyznačoval sa aj ďalšou zvláštnosťou. Každoročne sa s týmto sviatkom spája celosvetový deň katolíckych škôl.
    Pedagógovia CZŠ pripravili so žiakmi pekný program.
   • Sviatok začal účasťou na sv. omši. Potom nasledoval Deň otvorených dverí. V priestoroch telocvične vystúpili žiaci v kultúrnom programe, v rámci ktorého zároveň bolo odmenených niekoľko vzorných reprezentantov školy. Tesne pred ukončením dopoludňajšej časti programu sa zástupcovia rodičov symbolickou kytičkou poďakovali všetkým pracovníkom školy.

    V popoludňajších hodinách zazneli diskotékové rytmy, pri ktorých si mohli žiaci do sýtosti zatancovať.

    Večer program pokračoval spoločenským posedením učiteľov a rodičov. Do tanca i na počúvanie sa ponúkala reprodukovaná hudba. Aj o občerstvenie bolo postarané. Morálnej podpory sa nám dostalo krátkou návštevou Pána dekana F. Naščáka.

    Záverom chcem vyjadriť presvedčenie, že cieľ ktorý malo podujatie zblížiť učiteľov a rodičov, bol dosiahnutý. Napriek nedostatkom, za ktoré sa ako organizátori ospravedlňujeme, veríme že uvedená slávnosť si našla svojich priaznivcov a že sa v podobnom duchu budeme stretávať aj v budúcnosti pri príležitosti celosvetového dňa katolíckych škôl.

                                                                                                  Tomáš Vaňa za Rodičovskú radu

                                                                                                  pri CZŠ v Sabinove

       

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie