Hlavné menu

Počet návštev: 4118833

Stane sa tradíciou ?

13. máj 1999 bol skutočne sviatkom v tom pravom slova zmysle. Okrem toho, že v tento deň bol prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, vyznačoval sa aj ďalšou zvláštnosťou. Každoročne sa s týmto sviatkom spája celosvetový deň katolíckych škôl.
Pedagógovia CZŠ pripravili so žiakmi pekný program.

Sviatok začal účasťou na sv. omši. Potom nasledoval Deň otvorených dverí. V priestoroch telocvične vystúpili žiaci v kultúrnom programe, v rámci ktorého zároveň bolo odmenených niekoľko vzorných reprezentantov školy. Tesne pred ukončením dopoludňajšej časti programu sa zástupcovia rodičov symbolickou kytičkou poďakovali všetkým pracovníkom školy.

V popoludňajších hodinách zazneli diskotékové rytmy, pri ktorých si mohli žiaci do sýtosti zatancovať.

Večer program pokračoval spoločenským posedením učiteľov a rodičov. Do tanca i na počúvanie sa ponúkala reprodukovaná hudba. Aj o občerstvenie bolo postarané. Morálnej podpory sa nám dostalo krátkou návštevou Pána dekana F. Naščáka.

Záverom chcem vyjadriť presvedčenie, že cieľ ktorý malo podujatie zblížiť učiteľov a rodičov, bol dosiahnutý. Napriek nedostatkom, za ktoré sa ako organizátori ospravedlňujeme, veríme že uvedená slávnosť si našla svojich priaznivcov a že sa v podobnom duchu budeme stretávať aj v budúcnosti pri príležitosti celosvetového dňa katolíckych škôl.

                                                                                              Tomáš Vaňa za Rodičovskú radu

                                                                                              pri CZŠ v Sabinove

   

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria