Hlavné menu

Počet návštev: 4113566

Tajomstvá sv. ruženca

Nie iba v mesiaci október, ale počas celého roku žiaci a pedagógovia školy prispievajú modlitbou svätého ruženca formovaním ku skutočnej láske k Panne Márii, Matke Božej.

  •  

1. Zvestovanie – „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. “

2. Navštívenie Alžbety – Plod, ktorý nosí Panna Mária je spolu s ňou požehnaný Bohom.

3. Narodenie – Ježiš vzal si telo z tela Panny Márie.

4. Obetovanie v chráme – Boží syn je prinesený do chrámu.

5. Nájdenie Ježiša v chráme – Malý Ježiš dáva učiteľom zákona prvú lekciu.

 

  •  

                1. Ježiš v Getsemani – ľudské hriechy ťažia Ježiša, nebol ušetrený od strachu a úzkosti zo smrti.

                2. Bičovanie – vďaka jeho umučeniu sme oslobodený od hriechu.

                3. Korunovanie tŕním – vďaka za našu spásu.

                4. Krížová cesta – zakusuje čo znamená, ak sa Boh vydáva do rúk človeka.

                5. Ukrižovanie – podstupuje smrť dobrovoľne, aby nad ňou zvíťazil.

 

                SLÁVNOSTNÝ

                1. Zmŕtvychvstanie – završuje dielo našej spásy.

                2. Nanebovstúpenie – zosiela nám milosti a plnosť darov Ducha Svätého.

                3. Zoslanie Ducha Svätého – všetci pokrstení v Kristovi, dostávajú Ducha Svätého.

4. Nanebovzatie Panny Márie – dáva nám nádej, že aj my raz vstaneme a budeme prebývať v Božej prítomnosti.

5. Korunovanie Panny Márie – Panna Mária dostala milosť, že sa nedopustila žiadneho hriechu.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria