Hlavné menu

Počet návštev: 4123882

Po novom na 1. stupni

„Deti nepotrebujú známky, budú sa učiť aj bez nich, ak spravíme z učenia proces rozvíjania túžob po poznaní.“
                                                                Amonašvili

Už štvrtý rok sa v našej škole vo vybraných triedach na 1. stupni na veľkú spokojnosť rodičov i žiakov uplatňuje slovné hodnotenie, pretože touto formou vedieme žiakov k tomu, aby sa učili pre seba a nie pre známku. Takýto spôsob hodnotenia odbúrava stres zo známok a podáva presnejšiu informáciu rodičom o žiakových vedomostiach.

Výkony žiakov vyhodnocujeme symbolmi (v 1. a 2. ročníku) alebo pečiatkami so slovným textom typu: pracuje správne, pracuje tvorivo, samostatne, aktívne, pochvala za ... , zopakuj si, čítaš bezchybne, s porozumením a pod.

Celá práca žiaka a triedy sa odráža na nástenke. Sú tam tabuľky úspešnosti žiakov v jednotlivých predmetoch, rôzne rubriky, ako Cestujeme po Slovensku, naše práce, ako píšeme diktáty, naši čitatelia, postavičky Vedko (pre bystrých a nápaditých), Plaško (pre tých ktorý robia chyby) a Spachtoš (pre ospalých).

Vrcholom hodnotenia je záverečné hodnotenie, v ktorom slovnou formou pozitívne zhodnotíme výsledky práce.

Príležitosťou na rozvíjanie schopností a zručnosti žiakov 1. stupňa sú hodiny technickej a výtvarnej výchovy. Na hodinách majú možnosť rozvíjať si predstavivosť, tvorivosť, zručnosť. V modelárstve sa zameriavajú na konštrukciu modelov z lepených papierových, plastových a drevených materiálov a tiež zo stavebníc LEGO Dacta.

Úspešní modelári: Ľ. Štvarták, J. Kuchár, CVC Prešov, Mišo Záhorák, P. Antol, M. Kolarčík, Dávid Novotný a Vojto Ľach reprezentovali v CVC Košice.

 Prváci pred hodinou

 na výtvarnej výchove

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria