Hlavné menu

Počet návštev: 4119486

Adventné obdobie

Je prípravou na príchod Krista Pána, a tak aj neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia, počas ktorého si pripomíname tajomstvo Pánovho príchodu.
Zhŕňa v sebe 3 uhly pohľadu. Pánov príchod do Betlehema, kde prišiel v najhlbšej pokore ako malé dieťa, čím sa naplnilo očakávanie starozákonného ľudu Izraela.

Súčasne s prvým príchodom Krista myslíme aj na jeho posledný na konci vekov, kedy príde ako Kráľ slávy, ako sudca živých a mŕtvych, zavŕši očakávanie novozákonného ľudu, Cirkvi.

Tretí príchod Pána je jeho stála prítomnosť v Cirkvi a v živote kresťanov prostredníctvom sviatosti.

„ Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu o ktorej nebudete mať potuchy.“

V advente sa zapaľujú sviece akoby vianočný poslovia oznamujúci príchod očakávanej betlehemskej Hviezdy.

Po prvý krát v priestoroch školy bola slúžená sv. omša pánom kaplánom Jurajom Riškom, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Pred prázdninami predvianočnú atmosféru umocnila druhá svätá omša taktiež slúžená pánom kaplánom. Pán Boh zaplať za jeho obetavosť.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria