Hlavné menu

Počet návštev: 4109272

Posledný deň v škole ...

Slávnostné ukončenie šk. roku začalo sa sv. omšou v rím. kat. kostole.
Po presune sa do školskej budovy predniesol príhovor pán riaditeľ. Vyhodnotil prácu žiakov za uplynulý školský rok. Tradíciou v škole je rozlúčka s ôsmakmi.

V školskom roku 1994/1995 končilo povinnú školskú dochádzku 60 žiakov. Rozmiestnenie na jednotlivých stredných školách:

                Gymnázium                                        7 žiakov

                SPGŠ                                                     4 žiaci

                OA Prešov                                            1 žiak

                OA Sabinov                                         7 žiakov

                SPOŠ                                                     4 žiaci

                SZŠ cirkevná                                       3 žiaci

                SPŠ –     elek.                                       4 žiaci

                               stav.                                      1 žiak

                               stroj.                                      5 žiaci

                Konzervatórium                                 1 žiak

                SUPŠ                                                     1 žiak

                SOU –    4.ročné                                  7 žiakov

                               3. ročné                                 15 žiakov

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria