Hlavné menu

Počet návštev: 4109244

Duchovné cvičenie

Letné prázdniny sa schýlili ku koncu, keď sa väčšina učiteľov zboru CZŠ vybrala naplniť svoje Svätým. 

Modlitbami, rozhovormi, sv. omšami za spoluúčasti duchovného otca vdp. Urbanca, snažili sme sa spoločne priblížiť k Bohu a jeho zámerom v každej životnej situácií, no hlavne v našom cir. učiteľskom povolaní.

„Pôsobením Svätého Ducha dáva človeku schopnosť robiť čo je dobré, šľachetné a pekné, čo sa Bohu páči a zhoduje sa s jeho vôľou. Darom nového života nás Ježiš robí účastným jeho lásky a vedie nás v Duchu k Otcovi.“  (VS 118)

Obohatení slovom, uverme a sami žime tento nový život, sprostredkúvajme ho svojim deťom slovom i príkladom a nebudeme sa musieť báť o ovocie našej výchovy.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria