Hlavné menu

Počet návštev: 4109446

Lampášik

Toto je časť titulnej strany nového školského časopisu Lampášik, ktorého prvé číslo I. ročníka vyšlo v mesiaci február r. 1993.
Vydavateľom je CZŠ sv. Jána Krstiteľa. Časopis sa zrodil vďaka úsiliu vedenia školy a učiteľov obohatiť a spestriť " život" v našej škole. Do Lampášika, jeho jednotlivých rubrík (napr. Zamyslenie sa ..., Cirkevný kalendár, Z našej tvorby, Zo života školy, Pre zábavu i poučenie), prispievajú pedagógovia i žiaci.

Úvodné slovo

Na cestu

Rodí sa prvé číslo nášho školského časopisu. Aj ním chceme dať najavo – sme tu, žijeme, učíme sa, tvoríme. Všade tam kde je zdravie, radosť a pohoda, objaví sa hra. Aj vaše príspevky sú vlastne hrou ducha so slovom na ceste k sebavyjadreniu, darovaniu sa tomu druhému. Slovo je silná zbraň. Dáva krídla, stavia mosty od človeka k človeku. Zažína svetlo porozumenia, ktoré pred severákom zloby chráni skromný lampášik.

Zaželajme si teda spoločne, „aby sme boli v práci vytrvalí, a mali úctu jeden k druhému, pohľady, slová teplých malín, obráťme myseľ k Duchu Svätému ...“

                                                                                              napísala p. uč. Kiktavá

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria