Hlavné menu

Počet návštev: 4118693

Zoznam pracovníkov školy

Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1992.

Mgr. Peter Hužvár (F-Zt) – riaditeľ školy

Eva Novotná (Sj-Nj) – zást. riad. školy

Anna Falatová (1.-4.) – učiteľka ( tr. uč. 1.A)

Mgr. Mária Solárová (1.-4./šp. Zt) – učiteľka (tr. uč. 1.B)

Paed Dr. Daniela Leššová (Z-Rj) – učiteľka (tr. uč. 2.A)

RNDr. Helena Mlynarčíková (Ch) – učiteľka (tr. uč. 2.B)

Mária Janečková (1.-4./ šp. Hv) – učiteľka (tr. uč. 3.A)

Zuzana Summerová (1.-4./ šp. Zt) – učiteľka (tr. uč. 3.B)

Margita Kiktavá (1.-4.) – učiteľka (tr. uč. 4.A)

Mgr. Renáta Šafínová (Sj-Vv) – učiteľka (tr. uč. 4.B)

Mária Boriščáková (Sj- D) – učiteľka (tr. uč. 5.A)

Mgr. Anna Gallovičová (M-Zt) – učiteľka (tr. uč. 5.B)

Valéria Sopčáková (P-Z) – učiteľka (tr. uč. 6.A)

Eva Saxová (P-Pp) – učiteľka (tr. uč. 6.B)

Katarína Žembová (M-Hv) – učiteľka (tr. uč. 7.A)

Terézia Vráblová (Sj-Aj) – učiteľka (tr. uč. 7.B)

Eva Antolová (Sj-D) – učiteľka (tr. uč. 8.A)

Ľudmila Hrehorčáková (P-Ch) – učiteľka (tr. uč. 8.B)

Jozefa Dubská (Sj-Rj) – učiteľka, vých. por.

Mgr. Miroslav Tutoky (Sj-Aj) – učiteľ

Jozef Rodziňák (M-F) – učiteľ

Mgr. Stanislav Imrich (F-Zt) – učiteľ

Eva Matušíková – vychovávateľka ŠD

Valéria Malcovská – vychovávateľka ŠD

Daniela Kolarčíková – vychovávateľka ŠD

Viktória Hanušínová – ekonómka

Ing. Mária Palenčárová – katechétka

Imrich Peregrín – školník, údržbár

Dušan Cuker – kurič, údržbár

Helena Jacková – upratovačka

Anna Peregrínová – upratovačka

Miloslava Radačovská – upratovačka

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria