Hlavné menu

Počet návštev: 4118823

Jedinečná možnosť byť neustále s našim Bohom

Určite sa vám neraz stalo, že ste mali ťažký deň. Už ráno sa vám nechcelo vstať z postele, a urobiť raňajky bolo nad mieru ťažké – stálo vás to veľa síl a obety....aby toho nebolo málo, zmeškali ste autobus do práce, alebo do školy. A v práci vás čakal možno nahnevaný šéf, či učiteľ.... áno niekedy to tak vyjde, že sa nám nič nedarí...  Ani my učitelia, zamestnanci a žiaci CZŠ sv. Jána Krstiteľa nie sme výnimkou. Sú dni keď všetko ide hladko a bez problémov. Vtedy sa všetci usmievame a sme šťastní. No sú aj dni, keď sa veľa vecí nedeje podľa našich predstáv... vtedy si často spomeniem na dôležitú vetu z modlitby Otče náš... a buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi...  Možno sa teraz pýtate: „ To čo tým chce autor povedať?  Na čo naráža?“ 

          Asi bude najlepšie keď začnem konkrétnym príkladom. Bol obyčajný pracovný deň. Po hodine som šla do svojej kancelárie. Cestou  prechádzam okolo našej školskej kaplnky... aké milé, osviežujúce a úžasné  bolo, keď som tam uvidela kľačať na kolenách niekoľko žiakov v modlitbe a v rozhovore  s Bohom.... Áno, dennodenne si uvedomujem nesmiernu a prepotrebnú dôležitosť  živej  prítomnosti nášho Nebeského Otca, jeho Syna Ježiša Krista a Ducha Svätého v našej škole a v našich  životoch.  Sme tým výnimoční a jedineční zároveň. Kaplnku so živým Kristom na inej škole nenájdete.  Naše –vaše deti majú skvelú príležitosť a možnosť byť každý deň s ním a aj keď len v  krátkej adorácii či strelnej modlitbe môžu ďakovať za radosť, za zdravie, za vás  rodičov či súrodencov a prosiť...  možno nie len za dobré známky, ale aj za lásku a milosrdenstvo, ktoré je tak potrebné k životu.

                Pane a Bože môj, dúfam v Tvoju nesmiernu dobrotu a milosrdenstvo. Prosím Ťa, zošli svojho Ducha Svätého, nech premení naše vnútorné napätie na slobodu, náš nepokoj na upokojujúce ticho, našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, náš strach na neochvejnú vieru v Teba, našu horkosť na sladkosť Tvojej milosti, temnotu našich sŕdc na jemné svetlo, našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť, našu noc na tvoje svetlo a zimu našich duší na Tvoju jar.

                Pane, vyrovnaj naše krivé cesty, vyplň našu prázdnotu, očisti nás od pýchy, prehĺb našu pokoru, rozpáľ v nás lásku, daj aby sme videli seba ako nás ty vidíš, aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil a boli šťastní pri tvojom slove. Amen

Katarína Hviščová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria