Hlavné menu

Počet návštev: 4109280

Šach na školách sa rozbieha!

Ambiciózny projekt Slovenského šachového zväzu (SŠZ) a Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) sa rozbieha. Slovensko je spolu so Slovinskom a Švédskom nedzi tromi pilotnými krajinami, preto naša federácia, ktorá je jedným z "prvolezcov", logicky musí prekonať aj rôzne prekážky, ktoré sú pri implementácii tak zaujímavej výzvy, akou je Šach na školách.

Hlavným cieľom je dostať šach do 300 škôl na Slovensku, či už vo forme predmetu, alebo krúžku, so sytematickou podporou zo strany SŠZ, obsahujúcou zapožičanie šachového materiálu (šachových súprav a demonštračných šachovníc), poskytnutie učebníc, ako aj zaškolenie učiteľov, ktorí chcú učiť túto hru hier.
V rámci prípravy projektu sa pracuje na množstve čiastkových úloh, od zakúpenia tlačiarne plastových kariet (deti, ktoré sa stanú členom šachovej komunity, dostanú mimo iného preukaz vo forme vkusnej plastovej karty), šachového materiálu (materiál je už v zahraničí pripravený na dodávku na Slovensko), prípravy učebnice slovenského pôvodu od autorov, ktorí sa šachu na školách venujú už roky, propagačných video a obrazových materiálov. Na Slovensku už tento rok pribudnú tisíce šachových súprav a šachových učebníc.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria