• Jeseň v ŠKD

     • Každý rok sa v našom ŠKD počas jesenného obdobia uskutočňujú tvorivé dielne s jesennou tematikou. Deti si jednotlivo vo svojich oddeleniach vyrábajú rôzne výrobky. Pestré sú aj aktivity detí, ktoré nezaháľajú a zmysluplne využívajú čas strávený v ŠKD. Jednou z aktivít je pobyt na čerstvom vzduchu, pozorovanie zmien v prírode a zbieranie jesenných plodov. Tie využívajú na výrobu nádherných výtvarných prác, ktoré potom zdobia naše priestory školy, či triedy. Deti sú šikovné a zo svojich výrobkov majú veľkú radosť.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj naša škola sa v pondelok 18.októbra 2021 o 10:40 hod. zapojila do celosvetovej ružencovej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Chceme si pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

     • Svetový deň duševného zdravia

     • Každý rok si 10.októbra pripomíname dôležitosť duševného zdravia. Tento dátum je stanovený od roku 1991 Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) a cieľom tohto dňa je zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. V tento deň si môžeme pripnúť modrú nezábudku - malý, nenápadný kvietok, ktorý je symbolom duševného zdravia. 

      Duševné zdravie - krehké, zraniteľné, no je rovnako dôležité ako telesné. Do balíka duševného zdravia sa zaraďuje emočná, psychická a spoločenská pohoda. Ovplyvňuje to ako myslíme, konáme a vnímame. Duševné zdravie je dôležité pre zvládanie stresu, v rámci medziľudských vzťahov, pri rozhodovaní. Ak sa objavia ťažkosti, nebojme sa požiadať o pomoc, tak ako to robíme pri telesných ochoreniach. Je dôležité obrátiť sa na odborníkov v oblasti duševného zdravia, zdôveriť sa so svojimi ťažkosťami. Pretože nikdy na to nie sme sami!  

     • Kaplnka je srdcom školy

     • Milí žiaci, učitelia, zamestnanci, a priatelia školy, všetci dobre vieme, aký význam má srdce pre telo človeka, že je to orgán, ktorý pumpuje krv do celého tela a tým roznáša živiny ku každej bunke. Kým človeku bije srdce, žije.

      Dňa 4. októbra sme si pripomenuli veľkú udalosť v histórii našej školy. Pred 20 rokmi bola posvätená školská kaplnka, v ktorej je odvtedy prítomný medzi nami živý Ježiš Kristus. Kaplnka je srdcom školy. Odtiaľ prúdi život a požehnanie na každého žiaka, učiteľa, zamestnanca, na celé rodiny, ba i na farnosť a mesto.

      Pozývam vás všetkých k veľkej vďačnosti za túto Ježišovu prítomnosť, za srdce našej školy. Boh si vybral jednu miestnosť na škole a rozhodol sa, že tam bude prebývať, aby nám bol bližšie, a aby sme sa mu aj my mohli približovať. Pán vesmíru býva v našej škole. A to je veľká vec!

      Nebeský Otče, ďakujeme za 30 rokov našej školy a za 20 rokov školskej kaplnky. Ďakujeme za to, že nám dávaš svojho Syna na pomoc a spásu. Ďakujeme za každú modlitbu a prosbu, ktorú si vypočul v našej kaplnke. Ďakujeme za každú milosť, ktorú si nám z tohto miesta udelil. Buď oslávený tými, ktorí do kaplnky vchádzajú, či okolo nej denne prechádzajú. Daj, nech toto srdce našej školy bije dlho, pravidelne a zdravo. 

      Martin Miškuf, kaplán

     • Významné ocenenie pre našu školu

     • V tomto školskom roku 2021/2022 sa naša škola stala súčasťou programu škôl tretieho tisícročia a získala titul Microsoft Showcase School. Stali sme sa lídrom inovácií a digitálnej transformácie medzi slovenskými školami. Naša škola je jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré titul Microsoft Showcase School v tomto školskom roku získali. S radosťou s Vami zdieľame odkaz na video prípadovú štúdiu, ktorú sme spoločne v minulom školskom roku vytvorili: https://youtu.be/yP9kwcD2U3s 

     • Príbeh školskej kaplnky

     • V šk.roku 1997/98 sa začali pravidelné zbierky na jej vybudovanie. Túžby zamestnancov školy a rodičov detí, podporené konkrétnymi aktivitami p.dekana Naščáka a riaditeľa školy Mgr.Petra Hužvára, naberali reálne kontúry.

      V škole dovtedy bola miestnosť, ktorú sme nazývali „kaplnka“, ale bola to skôr modlitebná miestnosť, bez svätostánku a pravidelnej sv.omše. Pribúdaním šk.rokov sme hľadali vhodnejší priestor pre skutočnú kaplnku s bohostánkom. Ten sme napokon našli vo vstupnom vestibule školy. Bolo však predtým potrebné vykonať drobné stavebné úpravy. Aby sa s nimi mohlo začať, bolo treba zozbierať istú čiastku peňazí. Prispievať začali rodičia, žiaci, zamestnanci, ale aj darcovia z mimoškolského prostredia.

      V októbri 1999 bolo zakúpené a porezané drevo na podlahu, pretože bolo treba zarovnať priestor nad nevyužívanými schodmi do žiackych  šatní. V marci 2000 bola vypracovaná projektová dokumentácia a na príslušné úrady boli nahlásené stavebné úpravy. Po získaní súhlasu úradov sa už pristúpilo k samotnej realizácii stavby. V auguste 2000 sa začalo rozbíjanie betónových múrikov vo vestibule. V októbri boli vyložené steny travertínom, ktorý sa získal z vybúraných múrikov a bola založená predeľovacia sklenená stena. V auguste 2001 bola položená plávajúca podlaha a vyrobený interiér kaplnky v stolárskej dielni pána Jozefa Horňáka v Ražňanoch.

      Kaplnka bola slávnostne požehnaná vtedajším košickým pomocným biskupom Bernardom Boberom 4.októbra 2001. 

      Naplnila sa tak túžba mnohých z nás. Boh prebýva medzi nami. A neostáva sám. Cez deň k nemu prichádzajú žiaci, zamestnanci i rodičia a predkladajú mu svoje radosti, starosti i nádeje. Na sv.omše prichádzala okrem nich vo veľkom počte v minulsoti aj verejnosť.

      Sv.omša sa slávi v kaplnke každý utorok o 7.05 hod.
      Každú stredu o 7.25 hod. sa v kaplnke modlíme sv.ruženec.

      Každý piatok o 7.25 hod. sa v kaplnke modlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vybudovaniu našej školskej kaplnky a tiež všetkým, ktorí aj dnes svojou starostlivosťou zveľaďujú toto posvätné miesto. Všetkým vyprosujeme hojné Božie požehnanie a milosť.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie