• Nadpis

    • MATEMATICKÉ SÚŤAŽE   

     Matematická olympiáda OK        3.miesto  - Ema Ceheľská V.A 

     Pytagoriáda OK                      2.miesto  - Ján Slaninka VII.A                       

     Matematický klokan                      Ján Slaninka VII.A – školský šampión

                                                                   Samuel Vargovčík I.A- úspešný riešiteľ

     Fyzikálna olympiáda OK              3.miesto - Martin Olejár IX.B; na KK  úspešný riešiteľ

                                                               

     ROBOTICKÉ SÚŤAŽE

     Baltie 2012                            medzinárodná súťaž v programovaní v jazyku Baltík 3 sa umiestnili na 14.mieste ( 41 zúčastnených škôl v kategórii 3A)

                                                   ( 0. – 3.ročník); súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov; najúspešnejší:

     Juraj Dvorščák, Patrik Gargalík, Štefan Jaklovský z III.A

      

     Robo Cup League (regionálne kolo)           Kategórie:       Robotická hra - 1.miesto

                                                                                                   Robot dizajn - 2.miesto

                                                                                                   Tímová práca -  2.miesto

                                                                                                    Celkový víťaz – 2.miesto

     Tím žiakov z IX.B – Martin Cehelský, Zuzana Dobrovičová, Mária Hudáková, Martin Kuchár, Martin Olejár,  Mária Šimčíková.

     Postup na semifinále krajín V4 v Gdaňsku im umiestnenie nepriniesol.

      

     Robo Cup Junior  celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Slovincov - Sabinov

                                    Kategórie:     Tanec robotov – Patrik Škovranko IX.B, Dávid Záleta IX.B -2.miesto

                                                          Záchranár A – Martin Kuchár IX.B, Martin Olejár IX.B - 1.miesto

                                                               Konštrukcia – Ján Slaninka VII.A, Dominik Tkáčik VIII.A -2.miesto

                                                                         

     SPEVÁCKE SÚŤAŽE: 

     Slávici z lavice OK          2.miesto - Natália Kuchárová IV.A

     Slávik Slovenska OK       2.miesto - Tamara Tomašková IX.A

                                               3.miesto - Dominika Gargalíková V.A

     Pieseň pre sv. Otca            strieborné pásmo - Mária Šimčíková IX.B

                                                 bronzové pásmo -  Anna Mária Smetanková VII.A

                                                             Zuzana Dobrovičová IX.B                                          

                                       

     Literárne súťaže: 

     saRM                               Lívia Guľášová IV.A ; vlastná tvorba – ocenená

                                                    Mária Šimčíková IX.B; prednes poézie – ocenená

     Hviezdoslavov Kubín OK           2.miesto -  Mária Šimčíková IX.B

     Regionálna súťaž v rétorike       2.miesto - Anna Mária Homzová VIII.B

      

     BIOLOGICKÉ SÚŤAŽE:

     Biologická olympiáda OK   1. miesto v botanike a na KK 6. miesto -  Anna Mária Homzová VIII.B

                                                    3.miesto v zoológii - Martin Kolek  VII.A

     BIBLICKÉ SÚŤAŽE   

     Biblická olympiáda OK      1. miesto  a  6.miesto v  Arcediecéznom kole : Zuzana Kovalíková IX.B

                                                                                                                        Marianna Tarbajová VI.A

                                                                                                                        Ján Slaninka VII.A

      

     Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane     2.miesto Arcidiecézne kolo      Mária Hudáková IX.B

                                                                                                                        Alexandra Boriščáková IX.B

                                                                                                                        Anna Mária Homzová VIII.B

         

     FILMOVÉ SÚŤAŽE  

     Súťaž TELL IT QUICK       1.miesto                 Vladimír Šoltýs VIII.B

     Junior film v Čechách           čestné uznanie      Bibiana Jurčáková , Zuzana Lukáčová z VIII.B

      

     Športové súťaže:

     Atletika OK:              1.miesto - beh na 60 m   Feketeová Kamila VIII.B

                                                     1.miesto - beh na 60 m   Jozef Lipták VIII.B; 5.miesto KK

                                                     1.miestoštafeta dievčat 4  x  60 m (Tomašková Tamara IX.A, Macejková 

                                                                  Ina  VIII.A, Jusková  Frederika VIII.A, Feketeová

                                                                  Kamila VIII.A)

                                                2.miestoštafeta chlapcov 4  x  60 m (Nagy Matúš IX.A, Sirotňák Dalibor

                                                                  IX.B, Nehila Martin VIII.A, Kristián Kropiľák IX.B

                                                 2.miesto – Kuchár Martin IX.B – vrh guľou

                                                 2.miesto – Macejková Ina VIII.A – beh na 60 m

                                                 2.miesto – Jusková Frederika  VIII.A – beh na 300 m

                                                 3.miesto – Petrušová Laura VII.A – hod kriketovou loptičkou

                                                 3.miesto – Sirotňák Dalibor IX.B – hod kriketovou loptičkou

      

     Súťaže družstiev

       atletika                                 2.miesto – družstvo dievčat: Lukáčová Zuzana VIII.B, Gaľová Monika

                                                                 IX.A, Gajdošová Simona VII.A, Petrušová Laura VII.A,

                                                                 Dobrovičová Mária VIII.B, Eštočáková Veronika IX.B,  

                                                                Tomašková Tamara IX.A,  Macejková Ina VIII.A, Jusková

                                                                 Frederika VIII.A, Feketeová  Kamila  VIII.B

                                                2.miesto – družstvo chlapcov: Kropiľák Kristián IX.B, Solár Samuel IX.B,

                                                                  Sirotňák Dalibor IX.B, Kuchár Martin IX.B, Kandráč Šimon

                                                                  IX.B, Lipták Jozef VIII.B, Nehila Martin VIII.A, Alexi Dávid

                                                                  IX.A,  Maľarik Tomáš VIII.B, Nagy Matúš IX.A

      

     Basketbal OK 

                                                  2.miesto – Kuchár Martin IX.B, Kropiľák Kristián IX.B, Solár Samuel  

                                                               IX.B,  Sirotňák Dalibor IX.B, Olejár Martin IX.B, Kandráč Šimon

                                                              IX.B,  Lipták Jozef VIII.B, Dzurik Benedikt VIII.A, Nehila Martin    

                                                              VIII.A,  Maľarik Tomáš VIII.B, Slaninka Daniel VIII.A, Tkáčik

                                                              Dominik VIII.A, Žilka Kristián VIII.A, Havrila Marek VIII.A, 

                                                              Dvorščák  Pavel VII.A, Janič Jozef VII.A, Krehlík Lukáš VII.A

      

     Badminton OK                     2.miesto – družstvo chlapcov Hovan Miloš VI.A, Dragoň Erik VI.A

                                         3.miesto – družstvo dievčat: Zborovjanová Kamila V.A, Štefániková

                                                           Kristína VI.A

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie