Hlavné menu

Počet návštev: 4123792

Terézia Vargovčíková

Príprava na 3. písomnú prácu:

7. ročník:

Učivo:

- Mierka mapy a plánu                                           - Stará (malá hnedá) učebnica 1. časť - str. 112-114 

                                                                                  - Nová (veľká) učebnica 2.časť - str. 113-117

- Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka         - Stará (malá hnedá) učebnica 1. časť - str. 109-111 

                                                                                 - Nová (veľká) učebnica 2.časť - str. 123-133

- Povrch a objem kocky a kvádra,

  jednotky obsahu a objemu a ich premieňanie  - Nová (veľká) učebnica 2.časť - str. 49-60

- Percentá                                                                - Stará (malá hnedá) učebnica 2. časť - str. 53-74

                                                                                  - Nová (veľká) učebnica 2.časť - str. 68-74    

Príklady na precvičenie:

7r_3PP_PL3.docx

7r_3PP_PL2.docx

7r_3PP_PL1.docx

Riešenie pracovného listu:

7r_3PP_PL2_riesenie.docx

 

 

7. ročník -  učivo k 2. písomnej práci:

Kto si potrebuje zopakovať učivo Pomer, nájde všetko jasne vysvetlené v prezentácii

http://mat-7r.weblahko.sk/pomer__1_.ppt

(sú tam aj príklady na precvičenie aj odkazy na príklady v učebnici)

 

Vzorové riešenia 1. písomnej práce:

Skupina B:

 

Skupina A:

príklad 1 a 2, aj 11b :

   

dodatok k príkladu 2: 

 

príklady 3 až 5:

príklady 6 až 9:

príklady 10 a 11a:

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria