Hlavné menu

Počet návštev: 3854339

Stránky krúžku Robotika

Robotika

Robotika  je krúžok, ktorý využíva  robotické stavebnice  Lego Mindstorms. Zameraný je výlučne na konštrukciu a programovanie robotov, nie iba z lega. Tu možno využiť aj iné konštrukčné moduly a prvky z iných stavebníc, resp. navrhnúť  vlastné konštrukčné a programové riešenia. Roboty, ktoré tu zhotovujeme, vieme naučiť chodiť po čiare, reagovať na zvuk,  hľadať farebné predmety, zastaviť pred prekážkou,  tancovať,...

Najšikovnejší žiaci sa môžu zúčastniť národných súťaží v robotike.  Jednu z robotických  súťaží, Robo Cup Junior sme organizovali aj u nás v škole v roku 2011 aj 2012.

Žiaci našej školy sa vďaka úspešnej reprezentácii v týchto súťažiach dostali do mesta Graz v Rakúsku, v ktorom študoval aj známy vynálezca Nikola Tesla, do moderného Singapuru, tureckého Istanbulu, či poľského prístavného mesta Gdaňsk.  

Cieľom týchto krúžkov je užitočne a tvorivo využiť voľný čas a rozvíjať svoj talent, pričom sa usilovať každú začatú prácu doviesť do úspešného konca.

Tieto krúžky nemusia navštevovať iba žiaci s technickým nadaním. Práca v tíme najmä pre  účasť v súťažiach vyžaduje aj jazykovo,  umelecky – herecky  i  výtvarne orientovaných žiakov.

Vedúci krúžku: Ing.Peter Vargovčík

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria