• Bitland - Ing.Vargovčík

    • Robotika  je krúžok, ktorý využíva  robotické stavebnice  Lego Mindstorms. Zameraný je výlučne na konštrukciu a programovanie robotov, nie iba z lega. Tu možno využiť aj iné konštrukčné moduly a prvky z iných stavebníc, resp. navrhnúť  vlastné konštrukčné a programové riešenia. Roboty, ktoré tu zhotovujeme, vieme naučiť chodiť po čiare, reagovať na zvuk,  hľadať farebné predmety, zastaviť pred prekážkou,  tancovať,...

     Najšikovnejší žiaci sa môžu zúčastniť národných súťaží v robotike.  Jednu z robotických  súťaží, Robo Cup Junior sme organizovali aj u nás v škole v roku 2011 aj 2012.

     Žiaci našej školy sa vďaka úspešnej reprezentácii v týchto súťažiach dostali do mesta Graz v Rakúsku, v ktorom študoval aj známy vynálezca Nikola Tesla, do moderného Singapuru, tureckého Istanbulu, či poľského prístavného mesta Gdaňsk.  

     Cieľom týchto krúžkov je užitočne a tvorivo využiť voľný čas a rozvíjať svoj talent, pričom sa usilovať každú začatú prácu doviesť do úspešného konca.

     Tieto krúžky nemusia navštevovať iba žiaci s technickým nadaním. Práca v tíme najmä pre  účasť v súťažiach vyžaduje aj jazykovo,  umelecky – herecky  i  výtvarne orientovaných žiakov.

     Vedúci krúžku: Ing.Peter Vargovčík

      

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie