• Spevácky zbor - ThLic.Hudáková, PhD.

    •             Cieľom speváckeho krúžku je poskytnúť možnosť žiakom, zaujímajúcim sa o zborový spev, zmysluplne využiť voľný čas a rozvíjať svoj hudobný talent. Členovia krúžku sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy. Radosť zo spoločnej tvorby a interpretácie hudobného diela rozširuje ich hudobnú gramotnosť, a tým napomáha utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Zborový spev taktiež ponúka jedinečnú možnosť odreagovania sa.

                 Práca v krúžku je zameraná na prednes jednohlasných i viachlasných skladieb, spev bez inštrumentálneho sprievodu, ale aj s nástrojom, nácvik piesní spojených s pohybovou aktivitou, osvojenie si správneho spôsobu prednesu žalmov, nácvik spevov na jednotlivé časti sv. omše a liturgického roka.

                 Krúžok zároveň ponúka možnosť žiakom-hudobníkom prezentovať svoj talent hrou na klavíri, gitare, flaute či iných hudobných nástrojoch. Významným prínosom tohto krúžku je utužovanie a nadväzovanie priateľstva s kamarátmi rôzneho veku, získavanie nezabudnuteľných zážitkov aj prostredníctvom sústredení organizovaných školou v atraktívnom prostredí mimo školy, ktoré sú pre deti odmenou za ich obetavú prácu počas celého roka.

     Vedúci krúžku: ThLic. Katarína Hudáková, PhD.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie