Hlavné menu

Počet návštev: 3836158

Stránky krúžku Spevácky zbor

Spevácky zbor

            Cieľom speváckeho krúžku je poskytnúť možnosť žiakom, zaujímajúcim sa o zborový spev, zmysluplne využiť voľný čas a rozvíjať svoj hudobný talent. Členovia krúžku sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy. Radosť zo spoločnej tvorby a interpretácie hudobného diela rozširuje ich hudobnú gramotnosť, a tým napomáha utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Zborový spev taktiež ponúka jedinečnú možnosť odreagovania sa.

            Práca v krúžku je zameraná na prednes jednohlasných i viachlasných skladieb, spev bez inštrumentálneho sprievodu, ale aj s nástrojom, nácvik piesní spojených s pohybovou aktivitou, osvojenie si správneho spôsobu prednesu žalmov, nácvik spevov na jednotlivé časti sv. omše a liturgického roka.

            Krúžok zároveň ponúka možnosť žiakom-hudobníkom prezentovať svoj talent hrou na klavíri, gitare, flaute či iných hudobných nástrojoch. Významným prínosom tohto krúžku je utužovanie a nadväzovanie priateľstva s kamarátmi rôzneho veku, získavanie nezabudnuteľných zážitkov aj prostredníctvom sústredení organizovaných školou v atraktívnom prostredí mimo školy, ktoré sú pre deti odmenou za ich obetavú prácu počas celého roka.

Vedúci krúžku: ThLic. Katarína Hudáková, PhD.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria