• Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • „Knihy nám prinesú múdrosť  automaticky, ale môžu byť aj cestou ako sa k nej dostať.“

      Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. My sme si tento deň  pripomenuli 24.10.2016 čítaním rozprávok z knihy Pavla Dobšinského, do ktorého sa postupne zapojili všetci žiaci školy aj niekoľkí pedagógovia. Súčasťou tohto dňa bola aj výmenná burza kníh. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť v galérii MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC.

    • Chránime životné prostredie
     • Chránime životné prostredie

     • Možností ako prispieť k ochrane životného prostredia je veľa. Aj žiaci našej školy majú možnosť aktívne sa podieľať na jeho ochrane.  Ako na to? Stačí, ak si vyberú niektorú z možností a zapoja sa do zberu:

      • tetrapakov a hliníkových viečok, výrobkov spoločnosti MILK AGRO,
      • plastových  vrchnákov ( ich zberom pomáhame zdravotne postihnutým deťom),
      • drobného i veľkého  elektroodpadu ( nefunčné hriankovače, fény, mobily...pomôžeme aj s televízorom) viac na www.recyklohry.sk
      • batérií.

      Triedením odpadu sa nám spoločne podarí minimalizovať odpad, chrániť prírodné zdroje, energie a dávať veciam druhú šancu. Viac informácií žiakom poskytnú triedni učitelia.

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • V utorok 18. októbra sa v Mestskej knižnici v Sabinove konal už ôsmy ročník čitateľského maratónu. Reťazové čítanie kníh s témou Vojny a jej útrapy spojilo deti aj dospelých. Od ranných hodín sa v knižnici striedali triedne kolektívy zo všetkých sabinovských škôl. Ani my sme neboli výnimkou. Dopoludnia sa do čítania zapojili žiaci 5.A s pani učiteľkou Semanovou a žiaci 9.A s pani učiteľkou Antolovou.

      Popoludní sme sa do knižnice vybrali aj my – deti z oboch skupín ŠKD. Atmosféra v knižnici bola príjemná a uvoľnená. Deti sa striedali pri čítaní z knihy Hany Zelinovej - Jakubko. Toto čítanie bolo pre niektorých výnimočné, pretože sa čítalo vo veľkom kresle a do mikrofónu. Vystriedali sa všetci štvrtáci, tretiaci aj druháci navštevujúci školský klub. Odmenou je pamätný list a pocit, že sme mohli byť súčasťou niečoho väčšieho – pomohli sme vytvoriť čitateľskú reťaz, a možno aj pokoriť minuloročný rekord v počte čítajúcich. Fotky si môžete pozrieť v galérii Čitateľský maratón.

       

    • Výmenná burza kníh
     • Výmenná burza kníh

     • Každý štvrtý októbrový pondelok si pripomíname  Medzinárodný deň školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa v našej škole v pondelok 24.10.2016 uskutočnila výmenná burza kníh. Mohol sa do nej jednou knihou zapojiť každý žiak. Knihu, ktorú už mal prečítanú a z ktorej už „vyrástol“, prinesol do školy a namiesto nej si mohol vybrať inú. 

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj naša škola sa 18.10.2016 o 9:00 spojila v modlitbe v rámci celosvetovej iniciatívy, ktorej cieľom je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Pápežské dielo “Kirche in Not” vyzýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 v Caracase, hlavnom meste Venezuely a reaguje na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

      Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Prváci a druháci, zo školského klubu detí, 11. októbra navštívili mestskú knižnicu. Žiaci sa oboznámili s priestorom a pravidlami knižnice. Druháci boli slávnostne pasovaní za čitateľov mestskej knižnice. Prečítali úryvok z rozprávky a pri „slávnostnom obrade pasovania“ dostali čitateľský preukaz. Každý si našiel knihu, či už na čítanie alebo prezeranie. Popoludnie v knižnici sme prežili vo veselej a uvoľnenej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s knihami aj knihovníčkami. Fotky nájdete vo fotogalérii Návšteva knižnice.

    • Deň jazykov
     • Deň jazykov

     • Aj tento rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov a 26.9.2016 boli pre našich žiakov pripravené aktivity spojené s cudzími jazykmi. Žiaci 1.-5. ročníka, rozdelení do skupín, absolvovali rôzne kvízy, hádanky a hry. Víťazmi sa stali Milada Režová (5.B), Rasťo Franko (4.A), Dávid Kuchár (2.A), Danko Hovan (3.A), Soňa Werblanská (1.A), Riško Markov (2.A), Simona Tokárová (5.B), Terezka Reváková (5.A). Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci 6.-9.ročníka oslávili tento deň hodinou konverzácie s anglickým lektorom Davidom Shofieldom. Už teraz sa tešíme, že sa s Davidom stretneme aj o rok. Deviatakom ďakujeme za pomoc pri príprave aktivít a ich ústretový prístup k mladším spolužiakom.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • V dňoch 22. a 23.9.2016 sa v našej škole uskutoční verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím - Biela pastelka. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie Ministerstva vnútra SR. Tohtoročnú zbierku podporil aj Matej Tóth – olympijsky víťaz v chôdzi na 50 km. Aj my sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú zakúpením spinky v tvare bielej pastelky v celkovej sume 115,93 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky aktívne zapojili.

    • Šachová olympiáda mládeže 
     • Šachová olympiáda mládeže 

     • Od 21.7 do  30.7.2016 sa v Poprade konala Šachová olympiáde mládeže, kde nás v družstve Prešovského šachového kraja reprezentoval Michal Verbovský s výsledkom 2 výhry, 2 remizy a 4 prehry.Michal vyhral  s reprezentantom Cypru a hráčom KŠK. Cennú remízu uhral s reprezentantmi Číny a Lotyšska. Veľmi dobrú partiu odohral s reprezentantom Česka a v poslednej partii držal celý zápas remízovú pozíciu s reprezentantom Švajčiarska až strata jazdca v závere partie pripravila Michala o dobrý výsledok.

    • Poplatky v krúžkoch pre šk.rok 2016/2017
     • Poplatky v krúžkoch pre šk.rok 2016/2017

      • Ak žiak odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo a za každý ďalší navyše platí 5 €.
      • Ak žiak neodovzdal VP platí 5 € za krúžok.
      • Ak CVČ navštevuje žiak inej školy a odovzdal VP, platí 7 €. Ak VP neodovzdal, platí za krúžok 12 €.
    • Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva
     • Pozvánka na stretnutie rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2016 (utorok) o16:30 v telocvični školy. V programe stretnutia sú dôležité informácie na začiatku šk.roka a voľba nových zástupcov do RADY ŠKOLY z radov rodičov. Z tohto dôvodu je Vaša účasť na stretnutí nutná. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Oznam pre rodičov o VP
     • Oznam pre rodičov o VP

     • Vážení rodičia, žiaci dostali vzdelávací poukaz (VP) a list s ponukou krúžkov, v ktorých môžu aktívne tráviť svoj voľný čas. V prípade, že si z našej ponuky vyberiete záujmový útvar pre Vaše dieťa, prosíme Vás, aby ste svoj výber potvrdili aj svojim podpisom na obidvoch stranách listu. Podpísané čestné vyhlásenie s ponukou krúžkov a spolu so vzdelávacím poukazom žiaci prinesú do školy.

      Vzdelávací poukaz nech žiaci prinesú do školy aj v prípade, že by ste si z našej ponuky nevybrali žiadny krúžok.Veríme, že v záujmových krúžkoch nášho CVČ Vaše deti zmysluplne využijú svoj voľný čas, aktívne si oddýchnu, budú rozvíjať svoje talenty a zažijú radosť z priateľstva a spoločenstva.

    • Poplatky v ŠKD pre šk.rok 2016/17
     • Poplatky v ŠKD pre šk.rok 2016/17

     • Ak je dieťa v ŠKD do 16.30 hod. mesačný poplatok predstavuje 10 €.
      Ak je dieťa v ŠKD do 14.00 hod. mesačný poplatok predstavuje 5 €.

    • ... nad začiatkom šk. roka
     • ... nad začiatkom šk. roka

     • Ako učeníci po siedmich týždňoch od vzkriesenia očakávali prisľúbeného Tešiteľa vo večeradle, tak aj žiaci a pedagógovia našej CZŠ a ostatných sabinovských škôl po ôsmich prázdninových týždňoch, zhromaždení „vedno na tom istom mieste“, vzývali Ducha Svätého hymnom Veni, Sancte Spiritus na začiatku nového školského roka 2016/2017. Atmosféru dňa Turíc umocňoval aj dážď, ktorý nápadne pripomínal úryvok z Božieho slova našej slávnosti, opisujúci príchod Ducha Svätého: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.“ (Sk 2, 2) Medzi žiakmi a študentmi sa určite našli aj takí, ktorým sa daždivé pondelkové ráno nepodobalo iba vyroneným slzám za skončenými prázdninami, ale v padajúcich kvapkách zočili Božiu milosť, rozlievajúcu sa na všetkých ľudí a samotného Ducha Svätého, ktorého jedným zo symbolov je práve voda.

      Ako ľudia rôznych národov zhromaždení na päťdesiaty deň v Jeruzaleme počuli každého hovoriť vo svojom vlastnom jazyku, tak aj my sme sa povzbudení príhovorom p. kaplána a posilnení Božím požehnaním odhodlali prihovárať k našim žiakom, kolegom, rodičom, priateľom najzrozumiteľnejšou rečou – rečou lásky. ThLic.Katarína Hudáková, PhD.

    • Počítače a robotika – skôr než znovu začneme...
     • Počítače a robotika – skôr než znovu začneme...

     • Do galérie boli pridané fotografie: Baltie 2016 VaršavaLegobot 2016,  Minecraft Cup 2016,

      V posledných júnových dňoch vyvrcholili mnohé súťaže a projekty. Kým naštartujeme ďalší ročník krúžkov, treba sa ešte s vďakou a uznaním obzrieť za júnovou prácou našich žiakov. Špeciálne chcem poďakovať za dlhoročnú aktívnu prácu v krúžku Samuelovi Gulášovi. Pre svoju účasť na súťaži RoboCup v Lipsku, si ani nemohol osobne prevziať ocenenie za celoročné výsledky. Vo dvojici s Matejom Kandráčom sa výrazným podielom zaslúžil aj o celkové víťazstvo v Legobot 2016 - robotickej súťaži organizovanej SPŠE Prešov pre  ZŠ Prešovského kraja. Súťažilo sa v 4 disciplínach a v každej disciplíne mali naše tímy pódiové umiestnenia. K tomuto úspechu prispeli tiež žiaci Filip Ondrej, Jakub Božek a Dávid Konečný. Odmenou nám všetkým je ďalšia robotická stavebnica Ev3. Samo Guláš s Filipom Ondrejom stihli v júni ešte jednu robotickú súťaž a to RBA – Robotický battle na Alejovej v Košiciach. Tak Samo, nech sa ti na strednej škole darí napredovať rovnako, ako to bolo u nás.

      Našich programátorov reprezentovali vo Varšave na medzinárodnej súťaži Baltie 2016 Matej Kandráč a Samuel Vargovčík.

      29.6. sme zvíťazili v krajine biliónov kociek - Minecraft Cup 2016: Kto by nechcel meniť svet? Aj v tom virtuálnom priestore si to vyžaduje veľa úsilia a vynaliezavosti. Musí to byť náučné a treba k tomu spraviť video ? Pre našich žiakov to je tá správna výzva. Osem z nich sa dostalo na finále do firmy Microsoft v Bratislave. Odmenou za námahu bol nielen zaujímavý koncoročný výlet, ale aj dosiahnuté víťazstva vo všetkých 3 kategóriach: Iron (1.-3.ročník) –video  Jakuba Ondreja, Gold (4.-6.ročník) – video Filipa Ondreja a v kategórii Diamond (7.-9.ročník) – video Mateja Kandráča. U všetkých účastníkov projektu si veľmi vážim schopnosť dotiahnuť veci do úspešného konca a ďakujem im za reprezentáciu školy v celoslovenskom meradle. Už sa tešíme na nový školský rok, nové projekty a nové posily do našich krúžkov.

      Terézia Vargovčíková

    • Začiatok šk.roka 2016/2017
     • Začiatok šk.roka 2016/2017

     • Školský rok sme začali v pondelok 5.septembra 2016 sv.omšou o 8:00 vo farskom kostole v Sabinove. Po nej sme sa spoločne presunuli do školy. Žiaci 1.ročníka a 5.ročníka sa po spoločnom programe presunuli potom do tried, kde dostali od triednych učiteľov ďalšie informácie.

       

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Webmaster: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie