• Hejného kamarátka Jolly je v našej škole
     • Hejného kamarátka Jolly je v našej škole

     •  

      Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby. Túto ľudovú múdrosť isto poznáte.  A tak aj my v  CZŠ hľadáme rôzne možnosti a spôsoby ako zlepšiť nielen prostredie školy pri materiálnych opravách, ale aj vo vyučovacom procese. To všetko preto, aby sa naši žiaci u nás cítili ako doma a aby vyučovanie bolo pre nich zaujímavé a zároveň efektívne.   A  tak popri Hejného metóde v matematike prichádza Jolly Phonics , metóda v angličtine.

      Jolly Phonics je metóda vyučovania angličtiny, ktorá poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Znie to neuveriteľne, ale čítajú v angličtine už po niekoľkých týždňoch. A čítajú veľa, lebo súčasťou každej úrovne je sada kníh, ktoré sú pre ne nielen zaujímavé, ale určite aj motivujúce.   Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. 

      Nebojte sa, Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre deti, a preto začíname už tento šk.rok práve na prvom stupni.

       

      učiteľky Anglického jazyka

    • Prázdniny Vranovčanov u nás
     • Prázdniny Vranovčanov u nás

     • Naša škola žila detským džavotom aj počas prázdnin. Naše deti vymenili deti z Rímskokatolíckej farnosti sv. Joachima a sv. Anny v Čemernom, ktorí boli u nás na farskom tábore. Ako sa im u nás páčilo približuje úryvok z článku správcu tejto farnosti o. Mareka Kundera:

      Počas tohtoročných prázdnin sa v našej farnosti opäť uskutočnil Farský letný tábor pre deti a mládež. Bolo to v termíne 11.-16.7. (pondelok - sobota) a tábor sa konal v priestoroch CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Bolo nás dokopy 50 - 41 detí a 9 animátorov. Aj keď je pravdou, že tábor sa začal vybavovať už dosť tesne pred letom, tak môžeme povedať, že sme ho mali veľmi požehnaný Bohom a to počnúc p. riaditeľkou školy Ing. Katarínou Hviščovou aj s p. zástupcom, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety, cez tety kuchárky a ich vedúcu v jedálni p. Silviu Labudovú, až po tím animátorov a deti aj mládež ako účastníci.Táto cirkevná škola mala jednu výhody, ktorú sme doteraz nikdy nemali a tou bola kaplnka priamo v objekte školy. Využívali sme ju každý deň na sv. omše a modlitby. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom za ich obetu, čas a námahu, ktorú priniesli nezištne pre tieto deti a mládež. Nebyť ich, nemalo by to šancu sa uskutočniť. Nech Boh požehná celému vedeniu školy, kuchárkam, animátorom a všetkým zainteresovaným za všetku námahu, ktorú pre uskutočnenie tohto tábora priniesli. 

      Fotografie z tohto tábora si môžete pozrieť na stránke: http://rkcemerne.sk/index.php/galeria/2016/1835-farsky-letny-tabor-v-sabinove

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Webmaster: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie