Hlavné menu

Počet návštev: 3854359

Stolný tenis

Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v stolnom tenise v žiackych súťažiach. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Vedúci: Jozef Krehlík
Meno PriezviskoTrieda
Michal Cehelský 5.A
Matúš Falat 9.A
Peter Gaľa 8.A
Sofia Havaničová 8.A
Daniel Hovan 4.A
Dávid Konečný 8.A
Richard Markov 3.A
Monika Molčanová 9.A
Dominika Pekárová 8.A
Zuzana Polohová 5.A
Patrícia Šeirmannová 8.A
Samuel Vargovčík 7.A
Adam Zboray 5.A

© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.11.2017

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria