Hlavné menu

Počet návštev: 3854357

Spevácky zbor

Cieľom speváckeho krúžku je poskytnúť možnosť žiakom, zaujímajúcim sa o zborový spev, zmysluplne využiť a rozvíjať svoj hudobný talent. Členovia speváckeho zboru sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy. Významným prínosom tohto krúžku je utužovanie a nadväzovanie priateľstva s kamarátmi rôzneho veku a získavanie nezabudnuteľných zážitkov. Zborový spev taktiež ponúka jedinečnú možnosť odreagovania sa a napomáha utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Vedúci: ThLic.Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
Termín: Utorok
Meno PriezviskoTrieda
Alexandra Badaničová 3.A
Katarína Božeková 3.A
Laura Dragoňová 9.A
Nikolett Dragoňová 6.A
Jozef Galeštok 7.B
Daniela Galeštoková 6.B
Adela Gaľová 9.A
Alexandra Gergelčíková 3.A
Alica Hudáková 9.A
Sofia Jasenská 1.A
Barbora Jusková 3.A
Dorota Jusková 2.A
Katarína Kišeľaková 6.A
Michaela Kovaľová 5.A
Alexandra Krausová 6.A
Bianka Lichvarčíková 6.A
Veronika Lichvarčíková 6.A
Mária Nagyová 9.A
Zuzana Palčová 5.A
Dominika Ružbarská 3.A
Lucia Sečová 5.A
Juliána Smreková 9.A
Sofia Smreková 6.B
Timea Straková 9.A
Sára Štofaníková 2.A
Sofia Štofaníková 3.A
Tamara Štofaníková 6.A
Karolína Telesnická 9.A
Simona Tokárová 6.B
Alexandra Tuptová 3.A
Simona Uličná 3.A
Gréta Urdová 3.A

© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.11.2017

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria