Hlavné menu

Počet návštev: 4308557

Hra na gitaru a cajon (perkusie)

Cieľom je vzbudiť v deťoch záujem o lásku k hudbe, naučiť ich hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroj. Naučia sa základné prvky hry na gitare a cajone, rozvíjať sluchovú a rytmickú predstavivosť, hudobnú pamäť, hudobnú súhru a harmonické cítenie. Výsledkom ročnej práce bude prezentácia piesní jednotlivo alebo spoločne. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Vedúci: Mgr. Peter KOMIŠAK
Meno PriezviskoTrieda
Viktória Fričová 5.A
Štefan Jaklovský 9.A
Tamara Kišeľová 5.A
Karin Polláková 5.A
Štefan Werblanski 9.A

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2018

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria