Hlavné menu

Počet návštev: 3481347

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbalový krúžok Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v basketbale v žiackych súťažiach. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Florbal Florbalový krúžok poskytuje žiakom aktivitu, ktorou vypĺňajú svoj voľný čas prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej činnosti na turnajoch. Florbal je rýchla, kolektívna hra, vhodná pre chlapcov aj dievčatá v každom veku. Nakoľko sa jedná o dynamický a bezkontaktný šport je možnosť prísť a dostať zo seba veľké množstvo energie. Krúžok je zameraný aj na zvýšenie telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti, umožňuje rozšíriť pohybové zručnosti, skvalitniť pohybový prejav a zvýšiť úroveň športovej výkonnosti. Žiaci sa naučia základné pravidlá, terminológiu, herné činnosti jednotlivca- vedenie loptičky, prihrávky, streľbu na bránku. Krúžok je určený pre žiakov zo všetkých ročníkov.
Futbalový krúžok Cieľom krúžku je príprava na reprezentáciu školy vo futbale. Žiaci na krúžku rozvíjajú svoje pohybové schopnosti, základné herné činnosti jednotlivca vo futbale, ale mali by zvládnuť aj taktickú a hernú prípravu na zápasy. Výchovným cieľom krúžku je viesť žiakov ku kolektívnemu chápaniu hry, k hre fair-play, k vzájomnej úcte, k napomáhaniu si v zložitých a nepriaznivých situáciách počas hry a k láske k futbalu. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Hra na gitaru a cajon (perkusie) Cieľom je vzbudiť v deťoch záujem o lásku k hudbe, naučiť ich hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroj. Naučia sa základné prvky hry na gitare a cajone, rozvíjať sluchovú a rytmickú predstavivosť, hudobnú pamäť, hudobnú súhru a harmonické cítenie. Výsledkom ročnej práce bude prezentácia piesní jednotlivo alebo spoločne. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Keď život nejde podľa tvojich predstav Máš predstavy o živote, ako by si mal vyzerať, čo by si chcel mat.. Máš svoju predstavu o tom kým chceš byť a ako žiť? Je tu Niekto, kto ma pre teba najlepší plán... najlepšiu predstavu... Príď. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Krúžok šikovných rúk - HAND MADE Krúžok je pre všetkých žiakov, ktorí radi niečo tvoria a vymýšľajú. Žiaci sa učia využívať rôzne materiály nanovo, vyrábajú darčeky pre najmilších, seba skrášľujú príveskami a náramkami, využívajú prírodné materiály, pomáhajú s výzdobou školy a to všetko v kruhu svojich kamarátov, príjemnej atmosféry. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Loptové hry Krúžok Loptové hry ponúka žiakom I. stupňa možnosť osvojiť, zdokonaliť a upevniť si pohybové zručnosti a schopnosti. Hlavným cieľom krúžku je tiež podporiť radosť z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Poznávanie a osvojovanie základných pravidiel kolektívnych športových hier a zároveň skúsenosť s vyskúšaním si svojich síl v medziligových súťažiach v rámci okresu. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Na ľudovú nôtu Hudba a tanec majú v sebe veľkú silu. Môžu potešiť, zaujať, vyliečiť zo skleslej nálady. Žiaci v krúžku objavujú bohatú klenotnicu ľudových tancov, zvykov, krojov, piesní. Cieľom krúžku je zachovávanie tradícií rodičov a starých rodičov cez jednoduché tanečky, ľudové pásma a zvyky v minulosti. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Počítačový krúžok Krúžok je zameraný na programovanie, animáciu a prácu s grafikou. Žiaci sa naučia vytvárať programy a zaujímavé projekty v jazyku Scratch, v prostredí Minecraft, Kodu alebo Baltie. Zapoja sa do celoslovenských súťaží a naše vytvorené projekty budú prezentovať aj na webstránke školy. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Robotika 1
Robotika 2 Hlavnou náplňou krúžku je konštrukcia a programovanie robotov so stavebnicami Lego. Žiaci sa naučia príkazy pre robotov, vytvárajú aj autonómnych robotov využívajúcich senzory. Svoje diela budú prezentovať v škole, na webe, aj na robotických súťažiach. Krúžok je určený pre všetkých, ktorí radi vymýšľajú a tvoria nové veci a majú trpezlivosť dotiahnuť dielo do úspešného konca. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Spevácky zbor Cieľom speváckeho krúžku je poskytnúť možnosť žiakom, zaujímajúcim sa o zborový spev, zmysluplne využiť a rozvíjať svoj hudobný talent. Členovia speváckeho zboru sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy. Významným prínosom tohto krúžku je utužovanie a nadväzovanie priateľstva s kamarátmi rôzneho veku a získavanie nezabudnuteľných zážitkov. Zborový spev taktiež ponúka jedinečnú možnosť odreagovania sa a napomáha utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Spoznaj východný obrad - Gréckokatolícke náboženstvo Katolícka cirkev je len jedna, no má mnoho obradov, tradícií, čo však nenarúša jednotu. Chceš vedieť viac, príď? Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Stolný tenis Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v stolnom tenise v žiackych súťažiach. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
ŠKD1 Školský klub
ŠKD2 Krúžok ponúka deťom na I.stupni možnosť hravým a zábavným spôsobom stráviť popoludnie v škole.
Žienka domáca Dievčatám, ktoré už teraz snívajú o svojej vlastnej dospelosti, tajne skúšajú mamine topánky na opätkoch je určený krúžok Žienka domáca. Budeme sa rozprávať o všetkom, čo súvisí s vedením domácnosti, starostlivosťou o ňu, budeme variť, piecť všelijaké dobroty, a pritom si budeme uvedomovať, čo všetko musia pre nás naše mamy a otcovia z lásky obetovať. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • Mária Janičová
    Kancelária školy
    051/4521 639

Fotogaléria