• 10. - 16. december

  Trieda:
  Typ:
  • Pon10. 12.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   9/2,3
  • 2.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pisomka- samohlásky
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Na vyuč. hodine sme robili úlohy na s. 20/18, s.29/5 a domáca úloha je zo s.31/7
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prepísať vybrané slová po P a naučiť sa ich +pracovný zošit s.22,23
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   1. Nalepiť vzor obálky do zošita (vypísať okienko s adresou, komu list posielame a do ľavého horného rohu svoju adresu)
   2. Pod vzor obálky napísať krátky list niekomu z rodiny (podľa vzoru v úlohe 37/1) na ľubovoľnú tému.
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PL-1. úloha na sčítanie a odčítanie
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Uč.malá str. 82/vyskúšajte sa 1,2,3
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Geografia
   :
   Hospodárstvo Európy (php, priemysel, doprava, CR)
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prepísať do zošita všetky 3 poučky zo strán 37-38.
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prídavné mená
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Dejepis
   :
   Písomka
  • Uto11. 12.
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Meranie na mapách
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   krátka písomka násobenie a delenie 10,100,1000
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   111/17,19,20
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   10-minútovka - sčítanie a odčítanie desatinných čísel
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Umelecký prednes: Išli hudci horou
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Z pracovného listu "Do školy" - vypracovať úlohy prvej časti. (predovšetkým úlohu č. 2 je potrebné riešiť v kontexte ukážky - k akým situáciám sa výroky viažu)
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba - Parts of the body
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Referát
   Dejepis
   :
   Prezentácia projektu - míľniky vedy a techniky, André-Gustave Citroën
  • 9.A Chlapci
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test z 2. lekcie
  • Str12. 12.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie- šlab. s. 88, písanie s.32,33.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanie str. 88, písanie po str. 32
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   10/3,4
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   54/4 - dokončiť
   PZ 26/1 a.) aj b.)
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   doniesť staré rodinné fotografie
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   31/1,2
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 17/2
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Lesné mikroorganizmy, nekvitnúce a kvitnúce byliny
  • 6.A CJ1
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Predmetové zámená
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Oporná sústava
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   Socializácia jednotlivca, spoločenské skupiny, vzťahy v skupinách
  • 9.A Chlapci
   ·
   Veľká písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Credo 2
  • Štv13. 12.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s. 54 dok.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít.- opak.Z, pís.- vytlačený PL /kto nedokončil/
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť pracovný list
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanie str. 89, písanie po str. 34
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   11/2,3,4 + hra
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   54/5,6,7,8
   55/9
   PZ 26/2,3
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Prepočítať si príklady v zošite
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Stupňovanie prídavných mien
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Napisat text koledy na papier.
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať na hodinu opätovne baladu Lucijný stolček (s. 42) - budeme transformovať text tejto balady do prozaickej podoby.
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Umelecký prednes: Išli hudci horou
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test z 2. lekcie
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Oporná sústava
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Dýchanie stavovcov - poznámky s. 27
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť zadanie z hodiny: Z ukážky "Exupéryho modlitba" vybrať 3 prosby, ktoré Vás najviac zasiahli, prípadne sa Vás najviac týkajú a považujete ich za najdôležitejšie a napíšte krátku úvahu, v ktorej zhodnotíte tieto prosby z vlastného pohľadu (odpovede na otázky prečo?)
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test z 2. lekcie
  • Pia14. 12.
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Pracovná učebnica s 26,27 +doplniť moje poznámky
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Urobiť si poznámky z knihy
  • 6.A CJ1
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test z 2. lekcie
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie