Hlavné menu

Počet návštev: 4287171
 • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
  Podpredseda Rady školy:

  Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)
  ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)

  Mária Janičová(zástupca neped.zamestnancov školy)               
  Ing.Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
  Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
  Mgr.Martin Jusko
  (zástupca rodičov)
  PhLic.
  Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
  Mgr. Ondrej Jurašek
  (zástupca zriaďovateľa)                                       
  Mgr.Miroslav Jacko
  (zástupca zriaďovateľa)                                  
  Mgr.Igor Hodžia (zástupca zriaďovateľa)                                       

  18.11.2016 14:10 | viac »
 • Článok  1

  Základné ustanovenie

  1. Rada školy sa zriaďuje pri Cirkevnej základnej škole sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, Ul.9.mája 740/7 podľa  § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
  2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.
  29.11.2013 12:28 | viac »
 • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
  Podpredseda Rady školy: Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)

  Ing.Terézia Vargovčíková (zástupca ped.zamestnancov školy)

  Mária Janičová(zástupca neped.zamestnancov školy)               
  Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
  Ing.Jana Ferencová (zástupca rodičov)                                           
  Milada Režová (zástupca rodičov)
  Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
  Mária Kropiľáková (zástupca zriaďovateľa)                                       
  Mgr.Terézia Lešková (zástupca zriaďovateľa)                                  
  Ing.Martin Seč (zástupca zriaďovateľa)                                       

  18.11.2016 14:05 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria