Hlavné menu

Počet návštev: 4118747

Ukončenia šk.roku 1967/68

Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
Stručný popis fotografie: Podľa majiteľa fotografie záber je z ukončenia školského roku 1967/1968. Slávnostné ukončenie prebiehalo na postrannom dvore školy. Tam boli volejbalové ihriská. V kvetovaných šatách bokom stojí p.uč. Mária Fulínová a vedľa nej stojí p.uč. Eva Voskárová. Tie dve rovnako oblečené dievčatká v sukničkách s kvietkami v rukách sú dvojičky Ľubka a Kvetka Nemcová (teraz Bodnárová a Vatychová).

Ako sa žilo v našej škole kedysi...

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria