Hlavné menu

Počet návštev: 4134540

Osamostatnenie SVŠ a začiatok ZDŠ

     Ďalšiu zmenu v histórii školy priniesol školský zákon z 15.12.1960 č.186 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania, na základe ktorého boli JSŠ premenované na SVŠ (stredné všeobecnovzdelávacie školy). Na základe toho sa SVŠ v Sabinove osamostatnila a presťahovala sa v šk.roku 1962/63 do novej budovy. Od roku 1963 potom v budove pôsobila základná deväťročná škola, od školského roka 1978/79 do júna 1992 základná škola.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria