Hlavné menu

Počet návštev: 4134605

Úplné začiatky budovy školy

Delegácia mesta Sabinov odišla v októbri 1951 do Bratislavy do žiadosťou, aby do päťročného plánu bola zahrnutá aj výstavba školy v Sabinove. Žiadosť bola akceptovaná. Výstavba školy bola ukončená v roku 1956. Budova školy bola prvou povojnovou školskou novostavbou v meste Sabinov. Mala 14 tried a prvú telocvičňu v meste.
     Škola bola daná do užívania Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ), ktorá vznikla 1.septembra 1953 zlúčením sabinovskej národnej školy (I.stupeň), strednej školy (II.stupeň) a gymnázia. Táto mala 37 tried s 82 učiteľmi. JSŠ predtým sídlila v piaristickom kláštore v centre mesta. Sťahovanie do nových priestorov na ulici 9.mája trvalo tri dni - od 16.11. do 18.11.1956. Prvým riaditeľom v novopostavenej škole bol František Prusák.

   

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria