Hlavné menu

Počet návštev: 4287156
 • Oslovil ma článok vo Farskom liste, že bude Deň otvorených dverí vo Vašej škole. Nakoľko náš vnuk navštevuje Vašu školu už posledný rok, rozhodla  som sa navštíviť túto školu, pretože som ju aj ja navštevovala. Pri tejto návšteve mi napadlo, že aj ja mám zo svojich školských čias zážitok (síce neradostný), ale nezabudnuteľný...
  26.04.2016 08:58 | viac »
 •      Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúklo v roku 2012 školám na Slovensku projekt Zaostri na školu! Jeho zámerom bolo upevniť a prehĺbiť vzťah žiakov k vlastnej škole a k miestu, v ktorom žijú, na dobových fotografiách sledovať premeny verejných priestorov, okolia školy, školských budov aj školských interiérov, získať pre múzeum fotografie školských budov a školských interiérov a pomocou nich vytvoriť elektronickú mapu historických školských budov...
  25.11.2013 12:59 | viac »
 •      Od 1.septembra 1992 v budove sídli Cirkevná základná škola svätého Jána Krstiteľa, ktorá bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach 5.júna 1992. Súčasťou školy sú od roku 2002 školská jedáleň a od roku 2004 školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí.
  25.11.2013 12:51 | viac »
 •      Ďalšiu zmenu v histórii školy priniesol školský zákon z 15.12.1960 č.186 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania, na základe ktorého boli JSŠ premenované na SVŠ (stredné všeobecnovzdelávacie školy). Na základe toho sa SVŠ v Sabinove osamostatnila a presťahovala sa v šk.roku 1962/63 do novej budovy. Od roku 1963 potom v budove pôsobila základná deväťročná škola, od školského roka 1978/79 do júna 1992 základná škola.
  25.11.2013 12:46 | viac »
 • Delegácia mesta Sabinov odišla v októbri 1951 do Bratislavy do žiadosťou, aby do päťročného plánu bola zahrnutá aj výstavba školy v Sabinove. Žiadosť bola akceptovaná. Výstavba školy bola ukončená v roku 1956. Budova školy bola prvou povojnovou školskou novostavbou v meste Sabinov. Mala 14 tried a prvú telocvičňu v meste.
       Škola bola daná do užívania Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ), ktorá vznikla 1.septembra 1953 zlúčením sabinovskej národnej školy (I.stupeň), strednej školy (II.stupeň) a gymnázia. Táto mala 37 tried s 82 učiteľmi. JSŠ predtým sídlila v piaristickom kláštore v centre mesta. Sťahovanie do nových priestorov na ulici 9.mája trvalo tri dni - od 16.11. do 18.11.1956. Prvým riaditeľom v novopostavenej škole bol František Prusák.
  25.11.2013 12:44 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria