Hlavné menu

Počet návštev: 4109336

Šk.kaplán v rokoch 2008-2011 - Mgr.Milan Supek

     Cirkev už niekoľko desaťročí hľadá spôsoby, ako napomáhať rodičom pri plnení úlohy odovzdávania viery svojim deťom.  Zaviazali sa k tomu, keď žiadali krst pre svoje dieťa. Že je to v dnešnej dobe ťažká úloha, je myslím celkom zrejmé. Preto Cirkev napomáha rodičom plniť si túto úlohu.Najvlastnejším spôsobom, ako Cirkev spolupracuje v tomto neľahkom diele je katolícka škola.
     Pravé opodstatnenie katolíckej školy spočíva vo vlastnom misijnom diele Cirkvi. V prostredí katolíckej školy sa totiž spája viera, kultúra a život.

     Aj naša škola sa usiluje napĺňať tento ideál pastoračným programom. Je adresovaný tak žiakom, ako aj učiteľom, zamestnancom, rodičom a celej farnosti. Z aktivít, ktoré vychádzajú z tohto programu uvediem aspoň niektoré:

- pravidelné sv. omše (pondelok a štvrtok), modlitba sv. ruženca (utorok), ranné chvály a adorácia (piatok)
- spoločné kajúce pobožnosti pred Vianocami a Veľkou nocou
- duchovné obnovy pre učiteľov a zamestnancov
- vysluhovanie sv. zmierenia
- „víkendovky“ pre žiakov
- pre rodičov sú to púte, duchovné obnovy...
- pre rodičov a ostatných farníkov adventné popoludnia
- mariánska akadémia na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 

     K ďalším aktivitám patrí tiež slávenie cirkevných sviatkov, cez ktoré sa prehlbuje jednota s univerzálnou Cirkvou a ostatnými katolíckymi školami diecézy.
Duchovný program nie je záležitosť jedného človeka. Rodí sa zo vzájomného dialógu medzi duchovným správcom, učiteľmi a rodičmi našich detí. Teším sa, že budeme môcť spolupracovať aj s vami.

Milan Supek, duchovný správca
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria