Hlavné menu

Počet návštev: 4134643

Zo zriaďovacej listiny ŠJ

  • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
  • Dátum zriadenia: 21.december 2001
  • Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
  • Predmet činnosti: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, ktorí navštevujú školu, zamestnancov školy a iných osôb so súhlasom zriaďovateľa.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria