• Zo zriaďovacej listiny ŠJ
    • Zo zriaďovacej listiny ŠJ

    • 25.11.2013 10:56
     • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
     • Dátum zriadenia: 21.december 2001
     • Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
     • Predmet činnosti: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, ktorí navštevujú školu, zamestnancov školy a iných osôb so súhlasom zriaďovateľa.
    • viac
    • Zamestnanci ŠJ
    • Zamestnanci ŠJ

    • 06.03.2018 11:01
    • Vedúca ŠJ: Silvia Labudová
     E-mail: silviasamkova@centrum.sk
     Telefón: 051/4525 103
     Mobil: 0950 381 714
     Bankové spojenie pre úhradu stravného: IBAN: SK1309000000000502157614 * VS: RRRRMM (napr.201409)

     Hlavná kuchárka: Margita Kvašňáková
     Pomocná sila: Viera Marcinková
    • viac
    • Základné informácie
    • Základné informácie

    • 27.02.2018 09:53
    • 1/ Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
     2/ Na obed je povinný každý stravník sa prihlásiť alebo odhlásiť deň vopred, najneskôr však do 7,30 hod. nasledujúceho dňa.
     3/ Za obed sa platí prevodom z účtu do 25.dňa príslušného mesiaca. Počas mesiaca je možne stravne lístky zakúpiť každý pondelok do 9,00 hod. Je potrebné zakúpiť si predpokladaný počet lístkov na mesiac. Lístky sa nebudú predávať po jednom lístku niekoľkokrát v mesiaci.
     4/ Každý stravník je povinný denne nosiť lístok podľa dátumu.
     5/ Pri odhlásení zo stravy je nutné doniesť stravný lístok za odhlásené dni s menom a triedou na opačnej strane.
     6/ Za včas neodhlásenú stravu alebo pri strate lístka sa neposkytuje ani finančná, ani vecná náhrada.
     7/ Počas choroby sa môže obed vydať do obedára len v prvý deň choroby.
     8/ Za poriadok v školskej jedálni zodpovedá pedagogický dozor.
     9/ Žiaci, ktorí sa nestravujú, počas výdaja obedov sa nezdržiavajú v školskej jedálni.
     10/ Pripomienky, výhrady a návrhy tykajúce sa podávanej stravy prijíma vedúca ŠJ alebo stravovacia komisia.


     V Sabinove dňa 1.2.2014
     Silvia Šamková, vedúca ŠJ

    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
    • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
    • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
   • Prihlásenie