Hlavné menu

Počet návštev: 4134629

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Termíny prijímacieho konania pre deviatakov v školskom roku 2016/2017  

1. Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

 

do 1. februára 2017  

 • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny  prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

  

do 20. februára 2017  

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium  v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje 

  

do 28. februára 2017 

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu 

  

od 25. marca do 15. apríla 2017 

 • talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo  nadania 

  

2. Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania 

  

do 31. marca 2017 

 • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory 

  

5. apríla 2017  

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T 9 - 2017 

  

do 10. apríla 2017  

 • zákonný  zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) 

 

do 20. apríla 2017 

 

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  vrátane osemročných gymnázií 

 

20. apríla 2017 

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka  – náhradný termín 

 

9. mája 2017 (utorok) 

 •  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  

 

11. mája 2017 (štvrtok) 

 • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  

  

do 6. júna 2017 

 • riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest 

  

20. júna 2017 (utorok)   

 • druhé kolo prijímacích skúšok 

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria