Hlavné menu

Počet návštev: 4113586

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

 Testovanie sa uskutoční dňa  13.3.2013(streda). Je určené žiakom 9.ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testujú sa predmety slovenský jazyk a literatúra a matematika.

 Náhradné testovanie sa bude konať 26.3.2013(utorok) v krajských mestách  a zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu. Všetky informácie o testovaní nájdete na  www.nucem.sk                  

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria