Hlavné menu

Počet návštev: 4113584

Robo Cup Junior Košice 2013

10.4.2013
Robo Cup Junior 2013 – Sabik Dance
Po dvoch ročníkoch Celoslovenskej súťaže Robo Cup Junior, ktorú organizovala Slovenská spoločnosť elektronikov a naša škola, sa v tomto roku konala v Košiciach v telocvični Gymnázia na Alejovej ulici.

Naši žiaci, šiestak, Samuel Guláš a piataci, Martin Hužvár a Erik Girašek v kategórii Tanec robotov zaujali mužskú časť poroty  konštrukciou a programom robotov. Samuel Guláš, žiak 6. B triedy, obhájil prácu tímu „Sabik Dance“. Kvalifikovane odpovedal aj na všetky otázky týkajúce sa konštrukcie i funkcie robotov. Ženská časť poroty ocenila námet, prácu žiakov, scénu, kostýmy robotov – kačíc, no najmä to, že vystúpenie malo myšlienku. Vystúpenie sa pri skúškach vydarilo lepšie, no prvé miesto potešilo. Blahoželáme.

Veríme, že ocenenie povzbudí našich chlapcov k ďalšiemu odbornému rastu, a že z nich vyrastú schopní konštruktéri a programátori dokonalejších strojov ako sú naše hračky z kociek lega.

Z nášho strediska záujmovej činnosti sa súťaže zúčastnil aj Dominik Tkáčik, ktorý  súťažil v kategórii Záchranár. Samuel Guláš, Martin Hužvár a Erik Girašek sa zúčastnili aj v kategórii Konštrukcia, a hoci sa veľmi usilovali, neobsadili hodnotené miesta. Možno na budúce ... 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria