Hlavné menu

Počet návštev: 4287083
 • 2.7.2013
  Aj v tomto roku nám sokolíci zahniezdili na oknách našej školy. Tento krát si vybrali lepšie miesto - na južnej strane budovy, kde je teplejšie a kde sme im pripravili už aj prístrešok. 
  27.06.2014 17:32 | viac »
 • 5.6.2013
   Tretiaci z našej školy sa veľmi tešili na stretnutie s Pánom v Eucharistii. Táto túžba sa naplnila 26.mája 2013 slávnosťou, ktorá bola vyvrcholením ich celoročnej prípravy. Ich srdcia očistené sviatosťou pokánia horeli nedočkavosťou, ale najmä láskou a vďačnosťou voči Bohu i rodičom.
  Rehoľné sestry Kongregácie JESU im s veľkou ochotou, láskou a trpezlivosťou vysvetľovali a ukazovali všetko, čo súvisí s výrobou hostií a ich následnou expedíciou do jednotlivých farností. 
   
  27.06.2014 17:28 | viac »
 • 5.6.2013
  Tohtoročná jar sa niesla aj v znamení športových súťaží. V marci získalo družstvo chlapcov našej školy v zložení:J.Lipták, M.Havrila, M.Nehila, B.Dzurik, D.Tkáčik, T.Maľarik, Daniel Slaninka, P.Dvorščák, K.Žilka, M.Kravec, L.Krehlík, J.Janič a M.Maľcovský  titul majstrov okresu v basketbalekeď vo finále porazili ZŠ Brezovicu. Na treťom mieste skončila ZŠ 17.novembra Sabinov. 
  27.06.2014 17:26 | viac »
 • Dňa 22. 4. si ľudia pripomínajú deň Zeme. Aj my sme sa zapojili do tejto akcie, pretože Zem máme len jednu. Ak sa však o ňu nebudeme vedieť  ani chcieť postarať, hrozí nám, že ju veľmi skoro zničíme. Preto sme robili rozličné aktivity, ktoré mali naučiť deti pozitívnemu vzťahu k našej „živiteľke“.  Naučili sme sa, čo Zemi prospieva, ale aj škodí. Robili sme projekty.  Sadili sme kvety. Triedili sme  odpad a zbierali odpadky v okolí školy.  Dúfajme, že našej Zemi sme tým aspoň troška pomohli. Pár momentov z nášho dňa si môžete pozrieť vo fotoalbume .
   
  27.06.2014 17:25 | viac »
 •  Dňa  17. 4. 2013 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácií slovenskej ľudovej piesne
  „Slávik Slovenska 2013.“ Ako po minulé roky, tak aj teraz sa do nej zapojili žiaci všetkých ročníkov.
  Tento rok bol  zaujímavý  tým, že sa medzi divákmi objavili aj mnohým známe tváre ako Robo Papp a Bystrík.
  27.06.2014 17:23 | viac »
 • V stredu 10.4.2013 sme sa vybrali na návštevu k našim priateľom na západ Slovenska. Využili sme mimoriadnu akciu  “Vlakom do múzeí a galérií“, a tak sme sa za „pár eur“ dostali do Bratislavy. Kým sme my už cestovali, ostatní žiaci ešte blúdili hlboko v snoch. Cesta bola dlhá, ale aj tak sme sa nenudili. Aspoň sme mali možnosť užiť si ďalšie z posledných spoločných chvíľ strávených spolu ako trieda, porozprávať sa, zasmiať a zabaviť sa. 
  27.06.2014 17:21 | viac »
 • 7.5.2013
  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa v tomto školskom roku zapojili do 10. ročníka súťaže Recykluj a vyhraj s firmou Milk-Agro, s.r.o. zberom hliníkových viečok z akýchkoľvek výrobkov Sabi a tetrapaku z čerstvého mlieko Sabi. 
  27.06.2014 17:20 | viac »
 • 2.5.2013
  Útvar osvetovej činnosti – DJZ Prešov uskutočnil dňa 26.apríla 2013 vo svojich výstavných priestoroch  postupovú regionálnu súťaž v rétorike, určenú žiakom 7.- 9. ročníkov ZŠ z okresov Prešov a Sabinov. Našu školu v nej reprezentovali Anna Mária Homzová  a Annamária Smetanková. Obidve sa predviedli ako zdatné rečníčky  a Anna Mária Homzová  sa stala absolútnou víťazkou tohto regionálneho kola. Svoje rečnícke schopnosti znova preverí v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.- 28.mája 2013  vo Zvolene. Víťazke srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom meraní!
  27.06.2014 17:19 | viac »
 • 22.4.2013
  Výsledkový list našej školy nájdete tu.
  100% úspešnosť dosiahli
  z matematiky                          Anna Mária Homzová a Vladimír Šoltýs.
  Zo slovenského jazyka                       Vladimír Šoltýs.
  Žiaci, ktorí dosiahli minimálne 90% úspešnosť z matematiky a slovenského jazyka, sú prijatí na stredné školy bez prijímacích pohovorov. Sú to : Anna Mária Homzová, Barbora Pružinská, Vladimír Šoltys a Mária Zborayová. Predstavuje to 13 % deviatakov.
  Blahoželáme.
   
  27.06.2014 17:18 | viac »
 • 17.4.2013
   
  Bežný život v škole sa dnes na chvíľu zastavil, pretože sme privítali medzi nami vzácnych hostí - spevákov Bystríka (víťaza súťaže Coca-Cola PopStar)a Roba Pappa. Deti ich hneď v úvode privítali veľkým aplausom, ktorý neutíchal ani počas vystúpenia. Zaspievali si s nimi (i zatancovali), trochu "pokecali" :-) a hlavne dobre zabavili. Pre všetkých to bol príjemný zážitok. Ďakujeme pánovi Róbertovi Sedlákovi za jeho sprostredkovanie a organizačné zabezpečenie.
  A ako nám bolo si môžete pozrieť vo  fotoalbume .
   
  27.06.2014 17:18 | viac »
 • 11.4.2013
  Úlohy fyzikálnej olympiády aj  tohto  roku  poriadne rozhýbali  žiakom mozgové bunky.
  Naši deviataci – Vlado Šoltýs a Majka  Zborayová,  sa v marci zúčastnili obvodného kola tejto súťaže, ktorá  prebiehala na ZŠ Komenského v Sabinove.  Ich  súpermi  boli  žiaci ostatných sabinovských škôl,žiaci  z Lipian a Michalian.
  27.06.2014 17:15 | viac »
 • 11.4.2013
  Tento školský rok sme si už po druhýkrát mohli užiť korčuliarsky kurz „Korčuľkovo 2013“ na klzisku v našom meste. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci 1. stupňa. Ostali iba tí, ktorí boli po chorobe. Kvôli chrípke sme museli náš pripravovaný a s veľkou radosťou očakávaný korčuliarsky kurz preložiť na neskorší termín. Možno to tak malo byť, lebo počasie nám až neuveriteľne prialo.
  27.06.2014 17:14 | viac »
 • 10.4.2013
  Robo Cup Junior 2013 – Sabik Dance
  Po dvoch ročníkoch Celoslovenskej súťaže Robo Cup Junior, ktorú organizovala Slovenská spoločnosť elektronikov a naša škola, sa v tomto roku konala v Košiciach v telocvični Gymnázia na Alejovej ulici.
  27.06.2014 17:11 | viac »
 • 21.3.2013
  V dňoch 19.- 20.3.2013 prebehli okresné kolá v Pytagoriáde v
  Lipanoch. Súťaž je rozdelená podľa ročníkov do jednotlivých kategórií.
  V kategórii P3(3.ročník) získal Samuel Vargovčík  (žiak 2.ročníka)
  1.miesto. Vo vyššej kategórii P8 (8.ročník) bol veľmi úspešný Ján Slaninka, ktorý získal 1.miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Víťazom blahoželáme a Jankovi prajeme veľa úspechov v ďalšom súťažení :-)
  27.06.2014 17:09 | viac »
 •  
  19.3.2013
  Tehlička je pravidelné celoslovenské podujatie prebiehajúce v období pred Veľkou nocou, ktoré organizuje občianske združenie SAVIO od roku 2006. Je určené predovšetkým pre žiakov materských, základných a stredných škôl, centrá voľného času, univerzitné pastoračné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá, farnosti a pod. 
  27.06.2014 17:09 | viac »
 •  
  14.3.2013
  Ten, kto má rád pekné umelecké slovo si mohol prísť na svoje dňa 7.3.2013. Každoročne v marci – mesiaci kníh usporadúvame recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Tento rok prejavilo záujem a v prednese poézie a prózy v jednotlivých kategóriach súťažilo 26 žiakov. Vynikajúcim výkonom nás však prekvapili aj 4 žiaci 1. ročníka, ktorí vystupovali zatiaľ nesúťažne. Všetkým ďakujeme za krásne umelecké zážitky.
  27.06.2014 17:06 | viac »
 • 8.3.2013
  Vážení rodičia a priatelia našej školy, po skončení zdaňovacieho obdobia /r.2012/ je tu opäť možnosť pre fyzické osoby uplatniť svoje právo a venovať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov právnickej osobe, ktorá spĺňa podmienky určené vyššie uvedeným zákonom. Vašu priazeň ste nám mnohí preukázali v minulých rokoch, keď ste nám venovali 2 % Vami zaplatenej dane na rozvoj výchovy a vzdelávania Vašich detí. Ďakujeme Vám...
  27.06.2014 17:03 | viac »
 •  Testovanie sa uskutoční dňa  13.3.2013(streda). Je určené žiakom 9.ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testujú sa predmety slovenský jazyk a literatúra a matematika.
  27.06.2014 17:02 | viac »
 • 19.2.2013
  Via Dolorosa je ulica v Starom Meste v Jeruzaleme.
  Podľa tradície tadiaľto niesol Ježiš Kristus svoj kríž po ceste k ukrižovaniu.
  27.06.2014 16:48 | viac »
 • 31.1.2013
   V poslednom januárovom týždni sa uskutočnili prostredníctvom e-learningu triedne kolá Biblickej olympiády. Predmetom Biblickej olympiády v tomto šk.roku sú biblické knihy: Evanjelium podľa sv.Matúša, Kniha Rút a 1.Kniha kráľov. Následne do školského kola, ktoré sa konalo 6.2.2013 /streda/postúpili víťazi triednych kôl. 
  27.06.2014 16:45 | viac »
 • 24.1.2013
  Čo všetko sme prežili na našej škole v roku 2011/2012:
  http://www.youtube.com/watch?v=cCgH2w8rqSY
   
  27.06.2014 16:44 | viac »
 • 21.1.2013
  Prinášame Výsledkovú listinu školského kola PYTAGORIÁDY   
  27.06.2014 16:43 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria