Hlavné menu

Počet návštev: 4118725

Zo zriaďovacej listiny ŠKD

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dátum zriadenia: 31.december 2003
Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
Predmet činnosti: Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie a činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru počas školského roka a školských prázdnin.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria