Hlavné menu

Počet návštev: 4287105
 • ŠKD je v prevádzke denne od 6:30 (ranné schádzanie).
  Prevádzka sa končí každý deň o 16:30.

   
  07.09.2015 08:42 | viac »
 • S príchodom nového školského roka , sme si pomysleli , že nastal čas, aby aj naša školská jedáleň dostala nový šat. Pustili sme sa teda do práce. Obnovu jedálne sme realizovali 13.09.2014, s prípravnou fázou 12.09.2014. Každý niečím prispel. Niekto myšlienkou, iní nápadom a ostatní zas párom pracovitých rúk.
   
  03.10.2014 14:30 | viac »
 • Ak je dieťa v ŠKD do 16.30 hod. mesačný poplatok predstavuje 10 €.
  Ak je dieťa v ŠKD do 14.00 hod. mesačný poplatok predstavuje 5 € (Ak je dieťa v ŠKD do 14.00 hod. iba v niektoré dni v týždni, mesačný poplatok predstavuje pomernú časť - napr. dieťa je v ŠKD iba 2 dni v týždni, poplatok je 2 €)
  14.09.2017 10:58 | viac »
 • Vychovávateľky:
  Bc.Jana Čekanová pre 1.a 2.ročník * E-mail: cekanova.j@czssabinov.sk
  Mgr.Magdaléna Marcinčinová pre 3.a 4.ročník * E-mail: magdalena.kropilakova@gmail.com

  Telefón: 051/4521 639
  E-mail: skd_klbko@hotmail.sk
  Adresa: 9. mája 740/7, 083 01 Sabinov
  14.09.2017 11:00 | viac »
 • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
  Dátum zriadenia: 31.december 2003
  Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
  Predmet činnosti: Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie a činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru počas školského roka a školských prázdnin.
  25.11.2013 11:09 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria