Hlavné menu

Počet návštev: 4113552

Návšteva misionárov

22.3.2012
V uplynulých dňoch sme na našej http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/pmd.JPG  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/pmd.JPG škole privítali vzácnych hostí – misionárov.

Prvými boli misionári z Južného Sudánu kňaz don Mathew Valiyakattel, SDB z Indie a náš saleziánsky kňaz don Peter Kuchár. Priblížili nám život ľudí v najmladšom štáte sveta, v Južnom Sudáne. Počas besedy 9.3.2012 mali deti možnosť klásť hosťom otázky. A tak vďaka otázkam typu či tam majú futbal a počítače až po otázky týkajúce sa túžob a možností mladých Sudánčanov sme spoznali tých, ktorým sa v tomto roku snažíme prostredníctvom projektu Tehlička pre Južný Sudán pomôcť.

20.3.2012 nás zase navštívil pán Štefan Kondis, riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) v Košickej arcidiecéze. Oboznámil nás s PMD, predstavil nám projekty, ktoré PMD realizujú po celom svete a povzbudil nás k modlitbe za šírenie Božieho slova a ku aktívnej pomoci misiám.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria