Hlavné menu

Počet návštev: 4287126
 • 19.12.2012
  Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2013/2014 sa uskutoční v dňoch 15.1.-16.1.2013 (utorok-streda) v čase od 14:00-17:30 hod. v budove školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Viac informácií o škole sa dozviete na tel. čísle 4521639 alebo návštevou školy v ktorýkoľvek pracovný deň  v čase od 8:00-15:00 hod.
   
  27.06.2014 17:35 | viac »
 • 13.12.2012
   
  Sv. Mikuláš nás samozrejme neobišiel. Veď už od septembra sú naši žiaci usilovní a v advente sa snažia ešte viac. Navyše tento rok  sv. Mikuláš dostal veľa zaujímavých e-mailov.
  A ako dopadla súťaž  FOTKA 2012 ?
  Fotografie si môžete pozrieť v našom  fotoalbume .
   
  27.06.2014 17:37 | viac »
 • 10.12.2012
  Kedy: 11.12.2012 o 13.30 hod.
  Kde: telocvičňa CZŠ
  Kto: žiaci 1.stupňa
   
  Prihláste sa u p.učiteľky Očipovej do 10. 12. 2012
  ( družstvá budú vylosované z rôznych ročníkov)
  Príď ukázať svoju šikovnosť s loptou :-)
   
  Chlapci sa decembrového popoludnia už nevedeli dočkať. Keď prišiel ten správny čas, vrhli sa do boja s veľkým zápalom a snahou dať čo najviac gólov a vyhrať turnaj. Vyhral každý, kto sa zapojil. Potešil ich nielen dobrý pocit z hry, ale aj sladkosť a vecná cena. Všetkým srdečne blahoželáme!
  27.06.2014 11:20 | viac »
 • 6.12.2012
   
  získal ocenenie a diplom za najlepšiu prezentáciu výskumného projektu aj diplom za tretie miesto v kategórii robot dizajn. Naši žiaci, Anna Mária Homzová, Simona Gajdošová, Miroslava Škovránková, Samuel Guláš, Vladimír Šoltýs a Dominik Tkáčik urobili všetko, čo bolo treba, vzorne reprezentovali našu školu, ukázali, že sú dobrý súdržný a disciplinovaný tím.
  Blahoželáme.
  27.06.2014 17:40 | viac »
 • 9.11.2012
  Výsledky práce našich animátorov v týchto dňoch mohli sledovať diváci na festivale Dozwolone do v Poľsku vo Warszawe a na Karlín Film Feste v Českej republike v Prahe.                                                                              
  Na festivale v Prahe získal Marián Tomajka 3.miesto v hodnotení poroty za film Vlakom na ceste okolo svetaa Vlado Šoltýs 3.miesto v diváckom hodnotení za film The Evolution Of Energy World. Obom chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy i mesta za hranicami Slovenska.
   
  27.06.2014 17:43 | viac »
 • 3.11.2012
  Minulý týždeň mali šiesti naši žiaci zaujímavé stretnutie so seniorom. V rámci súťaže First Lego League si mali súťažiaci vybrať svojho seniora, zistiť, čo ho trápi a navrhnúť niečo, čo by mu mohlo pomôcť uľahčiť život.  Zaujímali sa o jeho život, postoje, zdravie, životosprávu, ...
  27.06.2014 17:43 | viac »
 • Utorok 16.10 2012 bol dňom zameraným na zdravú výživu, pripomenuli sme si ho aj v našej škole. Na začiatku si každý spravil čelenku s potravinou, ktorú prezentoval a nosil ju na hlave celý deň. Okrem čelenky sme boli aj oblečení vo farbe svojho ovocia, zeleniny, či mliečneho výrobku. Z potravín, ktoré sme si priniesli sme urobili hostinku.
  27.06.2014 11:16 | viac »
 • 25.10.2012
  Keďže počasie šarkanom 25.októbra na lietanie nevyhovovalo, vlietli k nám do školy. Premávali sa po chodbách, lietali spolu so žiakmi z I. stupňa a nakoniec mali aj voľbu najväčšieho krásavca. Ak si ich chcete pozrieť, príďte k nám alebo navštívte našu Fotogalériu.
   
  27.06.2014 17:45 | viac »
 • 19.10.2012
  V utorok 16. októbra sme sa s piatakmi vybrali do Košíc na exkurziu do technického múzea. Bola tam výstava diel a objavov Leonarda da Vinciho. Dozvedeli sme sa čo, kedy a ako vymyslel.  Mnoho ľudí si myslí, že Leonardo da Vinci bol len maliar a namaľoval známu Monu Lízu alebo Poslednú večeru. Ani len netušia, že vynašiel napr. taký bicykel alebo sa pokúsil zostrojiť lietadlo a nakoniec sa podľa toho aj dnes vyrábajú rogalá. Mohli sme si vyskúšať prístroje, ktoré vymyslel, popozerať kópie obrazov a dozvedieť sa o ňom i niečo iné.
  Náš tím FLL išiel do Košíc aj s iným zámerom. Navštívili sme technickú univerzitu, katedru biomedicínskeho inžinierstva.  Chceli sme zistiť, čo je už pre seniorov vymyslené, ako im pomôcť, ako sa dá zabrániť starnutiu, alebo ho aspoň spomaliť. Ing. Juraj Bujňák nám ukázal inteligentnú domácnosť pre  seniorov. 
  27.06.2014 17:46 | viac »
 • 18.10.2012
  Už aj do priestorov našej školy sa nasťahovala jeseň v plnej kráse. Privítali sme ju v Deň zdravej výživy, ktorý sme si pripomenuli 16.10.2012. A ona ako správny hosť, doniesla aj niečo na privítanie a zahryznutie... :-)
  27.06.2014 17:47 | viac »
 • 12.10.2012
  Dňa 8.10.2012 sme navštívili našich starkých v centre sociálnych služieb. Prítomní boli aj seniori s klubu seniorov, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu starostlivosť centra. Išli sme tam s cieľom dozvedieť sa, ako im slúžia technické pomôcky a aké by im boli prospešné, a aspoň trošku ich potešiť. Srdečne nás privítali a začali sme malým príhovorom. Neskôr začala besiedka, v ktorej sme zistili, čo nové by potrebovali. Zarecitovali sme im na zlepšenie nálady, a aby sme im pripomenuli čaro jesene, darovali sme im ružičky z lístia, ktoré nám vyrobili mladší žiaci. Pozrite si  fotografie .
  Akcia splnená! Zistili sme čo sme chceli a rozlúčili sme sa.
  FLL team - SABIK
  Anna Mária Homzová
   
  27.06.2014 17:51 | viac »
 • 12.10.2012
   Vo štvrtok  11.10. sme si vo všetkých triedach pripomenuli Európsky deň jazykov. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili pestré aktivity a telocvičňa, či triedy sa zrazu zmenili na európsku metropolu...
  27.06.2014 17:51 | viac »
 • 9.10.2012
  Začal sa nový školský rok a s ním aj množstvo aktivít, ktoré tohto roku čakajú na našich žiakov. Medzi prvé patrila aj vychádzka žiakov 1.stupňa na neďaleký Šanec. Okrem pozorovania zmien v jesennej prírode sme si zasúťažili a strávili pekné slnečné piatkové predpoludnie. Ak si tieto chvíle chcete pozrieť, môžete to urobiť tu: http://czssab.edupage.sk/album/ .
   
  27.06.2014 17:52 | viac »
 • 8.10.2012
  Je tu čas jesene a s ňou neoddeliteľne súvisia aj  šarkany.  Vás, súťaži chtivých, teda čaká možnosť zapojiť sa do súťaže doma zhotovených šarkanov, ktorá bude trvať do 22. 10. 2012. Vyhodnotenie výsledkov bude 26.10.2012. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 1.stupňa.  Víťazov, ale aj všetkých zúčastnených, čaká odmena. Prosím zapojte svoju fantáziu, tvorivosť a zhotoveného šarkana prineste do školy svojej triednej pani učiteľke.  Veľmi sa tešíme.
  27.06.2014 11:10 | viac »
 • 28.9.2012
  Kedy máme krúžok? O koľkej? A s kým? Pozri ďalej :-))
  27.06.2014 11:08 | viac »
 • 3.9.2012
  Ani sme sa nenazdali a september opäť zaklopal na dvere a s ním aj začiatok nového šk.roka 2012/2013. Začali sme ho, ako sa patrí, slávnostným Veni Sancte v našom farskom kostole a potom sme už presťahovali do priestorov našej školy, kde sa nám všetkým prihovoril p.riaditeľ Mgr.Peter Hužvár.
  Vo svojom príhovore zvlášť privítal našich najmenších - prváčikov a tiež aj nových žiakov, ktorí k nám prišli z okolitých dedín a tiež aj z iných škôl.
  Prajeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy, aby nový šk.rok bol pre všetkých požehnaný a radostný :-)))
   
  27.06.2014 17:57 | viac »
 • 29.6.2012
  ...opäť zaznelo chodbami našej školy a ďalší absolventi opustili jej brány...
  Čakajú ich vytúžené prázdniny a potom nový začiatok na nových školách. Prajeme im, aby ich všade sprevádzalo Božie požehnanie a mocná ochrana Nebeskej Matky. 
  A všetkým žiakom prajeme zaslúžený oddych, príjemné a zmysluplné prežitie času prázdnin a tešíme sa na stretnutie v septembri... :-)
   
  27.06.2014 17:57 | viac »
 • 26.6.2012
  Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým žiakom, ktorí účinkovali v programe pri príležitosti 20.výročia školy, všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravovali alebo iným spôsobom zabezpečovali prípravu a priebeh osláv.
  Ďakujeme tiež rodičom z Rodičovskej rady a všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému a úspešnému priebehu nášho slávnostného dňa. Ako sme ho prežili prezradia fotografie vo http://czssab.edupage.sk/album/  FOTOALBUME .
  Sokolia škola
  27.06.2014 17:59 | viac »
 • 22.6.2012
  Našim sokolom sa podarilo opustiť školu skôr ako žiakom deviateho ročníka. Bez vysvedčenia a pozdravu na rozlúčku. To sokolí rodičia pri ich výchove nepokladali za dôležité. Vedia lietať a sú dosť silné na to, aby preleteli do ozajstnej školy v prírode.
  27.06.2014 11:00 | viac »
 • 15.6.2012
  V týchto dňoch si naša škola pripomína 20.výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sme pre rodičov našich žiakov a širokú verejnosť pripravili slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 21.júna 2012 (štvrtok) o 17:00 v MsKS v Sabinove
  Nakoľko program osláv je rozvrhnutý na celý deň a do jeho prípravy sú zainteresovaní všetci zamestnanci školy, v tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD, ani školská jedáleň. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami.
   
   
  27.06.2014 17:59 | viac »
 • 31.5.2012
  Osadenstvo našej školy sa rozrástlo o štyroch nových členov...
  Sú nimi štyria mladí sokolíci, ktorí sa nám pomaličky menia na dospelákov. Ste zvedaví, že kde? No, v kvetináči na okne budovy školy :-)... A veľmi sa im tam páči. Mamka sa o nich stará. Prináša im papanie a ak treba, tak ich aj zohreje pod svojimi krídlami. Nevadí im ani školský krik a zvedavé pohľady detí. Aj oni občas vyvalia zvedavé oči na školských zvedavcov a ich vyučovacie hodiny :-))
  27.06.2014 18:00 | viac »
 • 30.5.2012
  Vo štvrtok 10.5.2012 sa naša 5-členná skupinka zložená z dvoch pani učiteliek a troch žiačok zúčastnila speváckej prehliadky Pieseň pre Sv. Otca v Stropkove. 
  27.06.2014 18:01 | viac »
 • 28.5.2012
  Všetci šiestaci CZŠ sv. Jána Krstiteľa boli v jednej chvíli veľmi zvedaví. Ich fantázia pracovala na plné obrátky, pretože si vôbec nevedeli predstaviť, ako to vyzerá v rádiu.
  27.06.2014 10:55 | viac »
 • 28.5.2012
  ...a opäť výlet do Botanickej záhrady v Košiciach. Tentokrát za iným účelom.Dňa 9.5.2012 sme sa zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade v Košiciach. 
  27.06.2014 10:54 | viac »
 • 17.5.2012
  V pätnáste májové, trochu upršané ráno sme sa my deviataci z cirkevnej školy vybrali na výlet do Poľska. Smer našej cesty bol jasný: Krakow – Lagievniki, a potom Oswienčim.
  Cesta ubiehala rýchlo. Počas nej sme sledovali krásnu slovenskú aj poľskú prírodu. Okolo deviatej sme dorazili k prvému cieľu našej cesty. Obzreli sme si Sanktuárium Božieho milosrdenstva, kláštor, celu sestry Faustíny, aj „cudowny“ obraz Pána Ježiša, ktorý sa nás dotkol svojím milosrdenstvom a pokojom.
  27.06.2014 10:52 | viac »
 • Do židovskej synagógy sme sa my,deviataci, vybrali v utorok 17.4.2012. Sprievodkyňa nás už čakala pred vchodom. Keď sme vošli dnu, posadali sme si do starodávnych drevených lavíc a počúvali veľmi zaujímavý výklad o Židoch, o tom ako sa modlili, žili, pracovali, ale aj o pohrome, ktorá ich postihla počas 2 svetovej vojny. To bolo v prvej časti synagógy. 
  27.06.2014 10:52 | viac »
 • 2.5.2012
  Centrum voľného času Radosť v Sabinove usporiadalo 27.4.2012 už 11.ročník okresnej speváckej súťaže Slávici z lavice. Súťaž bola určená jednotlivcom. A čo sa  spievalo? Moderné piesne hlavne zahraničných interprétov.
  Našu školu v tomto ročníku reprezentovala Natália Kuchárová, žiačka IV.A s piesňou od Ivety Bartošovej Tri oriešky a Mária Zborayová, žiačka VIII.A s piesňou Take a bow od Rihanny. Aj keď sa nám v tomto roku postup na krajské kolo nepodaril, obom dievčatám ďakujeme sa reprezentáciu školy a Natálke Kuchárovej blahoželáme k peknému 2. miestu.
   
  27.06.2014 10:50 | viac »
 • 24.4.2012
  ŽSR - Železnice slovenskej republiky nám znova umožnili poznať „svet“ za prijateľnú cenu. Využili sme ponúkanú zľavu. Hoci sme strávili viac hodín vo vlaku ako pri objekte nášho poznávania  – Bratislavského hradu  a centra Bratislavy, môžeme konštatovať, že 18. apríl 2012 bol vydareným dňom. Dlhá, no príjemná cesta Slovenskom nás obohatila o podmanivé i menej príťažlivé miesta našej malej vlasti.
  27.06.2014 10:49 | viac »
 • Dňa 13.4.2012 sme mali na našej škole projektové vyučovanie ku Dňu vody, ktorý bol oficiálne vyhlásený na 22.3.2012.
  Na všetkých žiakov čakali zaujímavé úlohy v triedach. Každá trieda sa rozdelila do troch skupín. Skupinky mali svoju miestnosť. Tí, ktorí si vytiahli oranžový trojuholník, šli do oranžovej triedy. A podobne to bolo aj u modrých a žltých. V triedach na nás čakali hádanky, doplňovačky, básničky, osemsmerovky, tajničky atď.
  27.06.2014 10:47 | viac »
 • Dňa 19.4.2012 sa uskutočnilo v Centre voľného času Radosť v Sabinove okresné kolo Biologickej olympiády, kategórie E.
  Aj naša škola mala zastúpenie v súťaži. Anna Mária Homzová z 8.B súťažila v kategórii Botanika. Z maximálneho počtu bodov 150 získala 141 a tým získala 1.miestoa vstupenku do krajského kola.
  Martin Kolek zo 7.A sa popasoval s identifikáciou živočíchov a riešením testu v kategórii Zoológia, kde dosiahol pekné 3.miesto.
  Obom zúčastneným žiakom  blahoželáme a Anne Márii prajeme veľa úspechov v príprave na krajské kolo olympiády.
   
  27.06.2014 10:45 | viac »
 • 23.4.2012
  Na prelome mesiacov marec a apríl prebehli okresné kola matematických súťaží, ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci. Svojimi výsledkami nás nezahanbili, ale práve, naopak, prekvapili.
  Na okresnom kole Matematickej olympiády v Sabinove sa na 3.mieste umiestnila Ema Ceheľská z 5.A a úspešným riešiteľom sa stal Janko Slaninka zo 7.A.
  27.06.2014 10:40 | viac »
 • 17.4.2012
  Osláv aj ty Deň Zeme (22.apríl) spolu s Recyklohrami ako svetový sviatok životného prostredia. Stačí ak v tento deň prinesieš z domu malý nefunkčný elektrospotrebič a vhodíš ho do červenej zbernej nádoby.
  A čo je to drobný elektrospotrebič?  Napríklad: nefunkčný mobil, žehlička, hriankovač, rýchlovarná kanvica, kalkulačka, fén, GPS, súčasti počítačov, fotoaparáty, rádiá, MP3 prehrávače, walkmany, discmany, ...
  A čo ak to nestihneš v tento deň? Nezúfaj. Môžeš tak urobiť kedykoľvek. ZEM sa ti za to poďakuje... :-)
   
  27.06.2014 10:39 | viac »
 • 17.4.2012
  Život zasvätený misiám je vzácny.... http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/pmd3.jpg http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/pmd3.jpg Pápežské misijné diela nabádajú ľudí k šíreniu Božieho slova a vzájomnej pomoci. Realizujú sa po celom svete. K šíreniu týchto misijných diel môžeš prispieť aj ty. Ako? Veľmi jednoducho... Stačí vystrihnúť použité poštové známky z listov s okrajom asi 1 cm, aby sa známky nepoškodili a vhodiť ich do boxu, ktorý sa nachádza vo vestibule našej školy. V žiadnom prípade známky neodlepuj! K tomuto dobrému skutku potrebuješ použitú známku, nožnice a ochotné srdce. Tento malý skutok veľmi pomôže misionárom vo svete. Zber známok  sa realizuje počas celého školského roka. Ďakujeme...
  27.06.2014 18:04 | viac »
 • 16.4.2012
  Tell It Quick je názov Festivalu krátkych filmov na internete. http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Evolution.jpg http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Evolution.jpg Do súťaže sme poslali aj filmové animované snímky vytvorené našimi žiakmi a Vladovi Šoltýsovi sa podarilo s filmom The Evolution Of Energy World získať 1.miesto.
  Vladovi blahoželáme a všetkým ostatným prajeme veľa chuti a dobrých nápadov :-)
  27.06.2014 18:05 | viac »
 • 22.marca si každý rok pripomíname Svetový deň vody. Nakoľko v tento deň sme organizovali súťaž v programovaní robotov, tak aktívne pripomenutie tohto dňa bude v piatok 13.4.2012. Všetky triedy sa zapoja do projektového vyučovania, ktoré bude celý deň zamerané na význam a dôležitosť vody v našom živote.
  27.06.2014 18:06 | viac »
 • Skončil sa ďalší ročník celoslovenskej súťaže http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/rcj2.JPG http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/rcj2.JPG  v konštrukcii a programovaní robotov RoboCup Junior 2012.
  Vzrastajúci počet účastníkov, aj zo zahraničia, i zlepšujúca sa odborná úroveň súťažných tímov, či jednotlivcov svedčí o značnej popularite tejto záujmovej oblasti. Sme radi, že ani naši žiaci sa nestratili v dianí a takmer z každej disciplíny, do ktorej sa zapojili dosiahli cenný úspech.
  27.06.2014 18:09 | viac »
 • 27.3.2012
  V tomto pôstnom čase sa do liturgických slávení v našej farnosti zapojila aj naša škola pobožnosťou krížovej cesty v piatok 16.3.2012.
  Pripravili sme ju z príhovorov pápeža Benedikta XVI. na tohtoročné pôstne obdobie.  Zamyslenia čítali učitelia školy a žiaci pripravili k jednotlivým zastaveniam živé statické obrazy.
   
  27.06.2014 18:15 | viac »
 • 22.3.2012
  Dnes popoludní predseda Slovenskej spoločnosti elektronikov, primátor mesta Sabinov a riaditeľ našej školy slávnostne otvorili ďalší ročník súťaže RoboCup 2012.
  Oproti minulému roku sa počet účastníkov zvýšil, a to na 151. Medzi nimi sme privítali aj hostí zo zahraničia, zo Slovinska. Vo všetkých kategóriach je viac tímov s dokonalejšími modelmi. Sedem tímov v kategórii Tanec nás určite prekvapí kvalitnými vystúpeniami a v kategórii Záchranár sa bude tohto roku súťažiť aj na ihrisku, kde roboti musia identifikovať objekty len podľa vyžarovaného tepla.
  Príďte si to pozrieť naživo. Program je uvedený na tomto plagáte
  27.06.2014 18:17 | viac »
 • 22.3.2012
  V Lipanoch sa 21.3.2012 konalo okresné kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Kovalíková Z.(9.B), Tarbajová M.(6.A) a Slaninka J.(7.A), ktorému sa podarilo získať 1.miesto.
  Našim reprezentantom blahoželáme a prajeme podobný úspech aj na diecéznom kole tejto súťaže.
   
  27.06.2014 18:18 | viac »
 • 22.3.2012
  V uplynulých dňoch sme na našej http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/pmd.JPG  http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/pmd.JPG škole privítali vzácnych hostí – misionárov.
  27.06.2014 18:20 | viac »
 • 19.3.2012
  Žiaci našej školy sa  každoročne  zapájajú do riešenia fyzikálnej olympiády a dá sa povedať, že každoročne dosahujú výborné výsledky a úspešne reprezentujú školu i sami seba.
  27.06.2014 09:52 | viac »
 • 12.3.2012
  Juniorfilm je súťaž určená mladým amatérskym filmovým tvorcom. Je akciou medzinárodného charakteru. Organizuje ho Domu dětí a mládeže Jednička v meste Dvůr Králové v Čechách. Filmy hodnotia dve poroty – odborná a detská.
  V tomto ročníku získali čestné uznanie odbornej poroty aj naše autorky Bibiána Jurčáková a Zuzana Lukáčová za animovaný film Let´s Dance. Blahoželáme!.
  Bližšie informácie o súťaži a výsledky si môžete pozrieť http://www.filmdat.cz/souteze.php?detail=328&oceneni tu .
   

   
  27.06.2014 09:47 | viac »
 • 22. – 24. marca 2012  sa bude konať na našej škole celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy.
  http://www.skse.sk/sse-files/html/aktivity/ROBOCUP2012/ Propozície
  Hlavný organizátor:  http://www.skse.sk/   Slovenská Spoločnosť Elektronikov
  Prihlásiť sa možno formou http://www.skse.sk/sse-files/html/aktivity/ROBOCUP2012/
  ďalšie informácie nájdete aj na http://robotika.sk/rcj
  Ako sa k nám dostanete?
  Autom, pešo:
  http://www.czssab.edu.sk/subory/robocup/mapa1.jpg mapa Sabinova
  http://czssab.edupage.sk/album/ fotografie cesty a miesta súťaže
   
  27.06.2014 09:43 | viac »
 • 21.2.2012
  V pôstnom období (od 22.2.2012) sa chceme pridať k aktivitám podujatia http://www.savio.sk/projekty/106 Tehlička pre Južný Sudán .
   
  27.06.2014 09:41 | viac »
 • 20.2.2012
  testovanie sa uskutoční dňa 14.3.2012(streda).
  Je určené žiakom 9.ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Náhradné testovanie bude 27. marca 2012 (utorok) a zúčastnia sa ho žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu. Všetky informácie o testovaní nájdete na
  www.statpedu.sk
  www.testovanie.svsmi.sk
  www.nucem.sk
  27.06.2014 09:40 | viac »
 • 15.2.2012
  Dňa 1.2.2012 sa naša trieda 7.A spolu s pani učiteľkou Mačekovou zúčastnila exkurzie na Prešovskej Univerzite v Prešove. Po príchode na vlakovú stanicu v Orkucanoch, sme nastúpili na vlak do Prešova.Vo vlaku sme dlho nesedeli :-) lebo Prešov je „hneď za rohom“. Keď sme vystúpili na malej vlakovej stanici v Prešove, dali sme sa na cestu k Prešovskej Univerzite.
  27.06.2014 09:39 | viac »
 • 9.2.2012
  Vážení rodičia a priatelia našej školy, http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Vyhlasenie.jpg http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Vyhlasenie.jpg
  po skončení zdaňovacieho obdobia /r.2011/ je tu opäť možnosť pre fyzické osoby uplatniť svoje právo a venovať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov právnickej osobe, ktorá spĺňa podmienky určené vyššie uvedeným zákonom. Vašu priazeň ste nám mnohí preukázali v minulých rokoch, keď ste nám venovali 2 % Vami zaplatenej dane na rozvoj výchovy a vzdelávania Vašich detí. ďakujeme Vám... 
  27.06.2014 09:38 | viac »
 • 27.2.2012
  31.januára 2012 (utorok)na poslednej vyučovacej hodine odovzdajú triedni učitelia žiakom výpisy známok za hodnotiace obdobie 1.polroka školského roka 2011/2012.
  Pred odchodom na polročné prázdniny 2.2.2012(štvrtok) sa budeme veseliť. čaká nás totiž Fašiangový karneval pre I.stupeň a diskotéka pre II.stupeň. Tešíme sa na netradičné karnevalové masky a dobrú zábavu.
  27.06.2014 09:33 | viac »
 • 27.1.2012
  Základný lyžiarsky kurz pre žiakov 7.ročníka sa uskutoční v dňoch 13.2. - 17.2.2012 na Drienici. ďalšie informácie u pána učiteľa Ďurana.
   
  27.06.2014 09:32 | viac »
 • 23.1.2012
  Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma Kniha Genezis (kapitoly 12-50) a Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou vybraných kníh je Naplnenie prisľúbení.
  Na našej škole sa po triednych kolách uskutočnilo vo štvrtok 26.1.2012 školské kolo Biblickej olympiády.
  Výsledky a správne odpovede si môžete pozrieť tu ...
  27.06.2014 09:27 | viac »
 • 9.1.2012
  čas nezastavíš.... Vianoce sú za nami, oslava príchodu nového kalendárneho roka taktiež. Vráťme sa teda aspoň na chvíľu späť a oživme si spomienky napríklad na Mikuláša, športové turnaje žiakov i učiteľov, vianočný výchovný koncert v priestoroch školy, na návštevu predškolákov, či koledovanie v meste alebo vianočnú adoráciu, jednoducho na všetky aktivity, ktoré sa na našej škole udiali http://czssabinov.wordpress.com/2012/01/09/mikulas1 v decembri 2011.
   
  27.06.2014 18:21 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria