Hlavné menu

Počet návštev: 4113022

Naši žiaci v Poľskom Gdaňsku

Žiaci z 9.B sa v rámci medzinárodnej súťaže First Lego League dostali do stredoeurópskeho semifinále, ktoré bolo 5.decembra 2011 v poľskom Gdaňsku. Hoci vo vlaku strávili viac ako 40 hodín a sychravé počasie, ktoré ich sprevádzalo po celý čas pobytu, nebolo súce pre pobyt vonku, nemali čo ľutovať. Videli kus sveta, spoznali nových priateľov a obohatili sa o nové skúsenosti.
V samotnej medzinárodnej súťaži bola konkurencia silnejšia ako na jej regionálnej úrovni v Košiciach. Medzi súťažiacimi boli totiž aj stredoškoláci s lepším technickým i jazykovým vybavením. Nevadí... Poučili sa. Hoci neboli medzi víťazmi, neurobili hanbu.
Pri hľadaní odpovede na otázku, piť alebo nepiť mlieko, dospeli k záveru, ktorý prezentovali komixovým príbehom, scénkou aj piesňou.
ďakujeme za odbornú spoluprácu, materiálnu i finančnú pomoc spoločnosti Milk Agro, ktorá umožnila súťažnému tímu aj vstup do dobre organizovanej spoločnosti na spracovanie mlieka. Tiež ďakujeme aj firme EPOS za  farebnú tlač obrazového materiálu, ktorý bol súčasťou súťažného projektu.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria