Hlavné menu

Počet návštev: 4113746

Poďakovanie

1.7.2011
 Napohľad svetský dlhovlasý mladý muž si získal sympatie kolegov v pedagogickom zbore našej školy, sabinovskej mládeže, birmovancov, členov detského speváckeho zboru Cantabile i školskej kapely pre muzikálnosť, no najmä pre svoju bezprostrednosť, uvážené kázne, príhovory, zmysel pre humor i aktívny prístup k pedagogickej i duchovnej činnosti v škole. Ako člen gospelovej kapely Kerygma vníma a umožňuje vnímať duchovné hodnoty a Božie slovo aj cez texty piesní a krásu hudby, vlastnú nielen mladej generácii.

Škole, učiteľom, deťom i rodičom zodpovedne venoval pracovný i voľný čas, v kolektíve vždy pôsobil zjednocujúco. Organizoval aktivity vedúce k upevňovaniu pozitívnych vzťahov v kolektíve, púte, výlety, návštevy hodnotných kultúrnych predstavení, usiloval sa o nekonfliktné riešenie problémov, slúžil školské sväté omše, viedol duchovnú obnovu, zaviedol piatkové ranné chvály, sväté omše pre matky s deťmi, účinkoval so speváckym zborom a školskou kapelou. Sprevádzal deti na mnohých akciách, vystúpeniach, slávnostných akadémiách. Zrealizoval benefičný koncert na podporu našich žiakov, aby mohli reprezentovať Slovensko na súťaži v robotike v Singapure. Slovom, bol k dispozícii v každej potrebnej chvíli kolegom, žiakom, rodičom i starkým, ktorí sa zúčastňovali svätých omší v školskej kaplnke.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať za obetavú prácu, ktorú akoby s ľahkosťou zvládal počas svojho pôsobenia v úlohe duchovného správcu našej školy pán kaplán Milan Supek. Pánboh zaplať.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria