Hlavné menu

Počet návštev: 4113119

Noc čítania Biblie

Piatkova noc 10.12.2010 bola trochu nezvyčajná, pretože škola ožila...
Ožila malými, mladými i starými, slovom všetkými, ktorí sa chceli začítať do Knihy kníh. V rámci celoslovenského projektu Noc čítania Biblie sme sa zamýšľali nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka – veriaceho aj neveriaceho, spoločné uvažovali nad stálou aktuálnosťou biblických právd. Odkrývali sme biblické obrazy a symboly, ponárali sa do textov Biblie v rozmanitosti jej literárnych žánrov. Za biblickým príbehom sme sa snažili odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého jedného z nás...

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria