Hlavné menu

Počet návštev: 4113139

Navštívili sme starkých

V mesiaci október si zvlášť pripomíname našich starých otcov a staré mamy.  Naši štvrtáci pod vedením triednych učiteliek Mgr.A.Škripkovej a Mgr.M.Očipovej navštívili 21.10.2010 Klub dôchodcov v Sabinove, aby starkých pozdravili a spríjemnili im štvrtkové popoludnie. Pripravili si pre nich pekné scénky a básne, ktoré potešili nejedno srdce a vyčarili na tvárach úsmevy. Dievčatá z krúžku Spievame ľudové piesne zanôtili veselé ľudové piesne.  Na záver žiaci rozdali každému dôchodcovi vlastnoručne vyrobený kvietok a spolu s p.kaplánom Supekom sa všetci pomodlili desiatok sv. ruženca, v ktorom Nebeskej Matke predložili svoje prosby i poďakovanie.
Mgr.Slávka Radvanská
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria