Hlavné menu

Počet návštev: 4113153

Upozornenie k dobíjaniu kariet BREJKY

17.9.2010
Upozorňujeme rodičov, že pri dobíjaní čipových kariet úhradou cez poštu alebo internetbanking je nutné správne vyplniť VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je čÍSLO KARTY.
V prípade, že pri platbe ste neuviedli správny variabilný symbol, platba nebola na kartu pripísaná!!!

V tomto prípade treba napísať na e-mailovu adresu karty@rajo.sk správu asi v takomto znení:

 Ak ste posielali úhradu šekom:

Na Váš účet číslo 2626179208/1100 som dňa ...... uhradil poštovou poukážkou (Odosielateľ:uviesť meno podľa poukážky) čiastku ...... €. Prosím Vás o pripísanie tejto sumy na kartu číslo ......(pozn.uvedie sa číslo čipovej karty Vášho dieťaťa)

Ak ste posielali úhradu cez internet:

Na Váš účet číslo 2626179208/1100 som dňa ...... uhradil z môjho účtu číslo .............. čiastku ......€. Prosím Vás o pripísanie tejto sumy na kartu číslo ......(pozn.uvedie sa číslo čipovej karty Vášho dieťaťa) 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria